โควิดเชียงใหม่ลามไม่หยุด! ปิด 6 สถานที่เสี่ยง 5 อำเภอ เชื้อแพร่เป็นกลุ่มก้อน

เชียงใหม่-คณะกรรมการโรคติดต่อฯสั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ หลังเจอโควิดระบาดหนักเป็นกลุ่มก้อน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่

หย่อมบ้านหมอกเปา หมู่ 10 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 22 พ.ย.64, ห้องเช่านางบัวผัน คำโพธิ์ เลขที่ 23 หมู่ 8 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 21 พ.ย.64, หมู่บ้านแม่แจ๊ะ (หย่อมบ้านแม่แจ๊ะ) หมู่ 13 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 24 พ.ย.64

นอกจากนี้ ยังสั่งให้ปิดที่พักคนงาน นายสอน เทพปัญญา หมู่ 8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 23 พ.ย.64, ตลาดสามแยก โซนเขียงหมูเขียงเนื้อ โซนผัก และโซนอาหารทอด ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 – 25 พ.ย.64 และที่พักคนงานของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 21 พ.ย.64

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข่าวที่เกี่ยวข้อง