ที่ปรึกษารมช.ลงพื้นที่เบตงให้กำลังใจครู-นร.การเรียนการสอนออนไลน์

ยะลา-ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช)ลงพื้นที่ อ.เบตง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูนักเรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2564 นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับรู้พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านมาลา  และโรงเรียนบ้านบาแตตูแง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีผู้บริหารจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 ผู้อำนวยการและครูทั้งสองโรง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ในการลงตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พบว่าผู้บริหารและครูได้ทุ่มเททำหน้าที่จัดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบและวิธีการ มีเทคนิคใหม่ๆเช่นการนำปราชญ์ชุมชน และศิษย์เก่า มีช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักเรียนผ่านทางออนไลน์ และพบว่าเด็กนักเรียนร้อยละ 95 สามารถอยู่ในระบบการเรียนของโรงเรียน ส่วนอีกร้อยละ 5 โรงเรียนได้ติดตามให้การช่วยเหลือในด้านวิชาการอย่างทั่ว การติดตามในครั้งนี้ยังทำให้ได้เข้าถึงเข้าใจในความยากลำบากในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของครูรวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  ภายใต้ข้อจำกัดหลายๆด้าน แต่ครูก็ยังทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยม

ทั้งนี้จะได้นำประเด็นที่ได้รับทราบจากการสะท้อนของครูและผู้ปกครอง ไปรวบรวมสรุปรายงานต่อท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการกำหนดนโยบายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง