บาเจาะ“เสริฟวัคซีนถึงบ้าน บริการด้วยใจ”ฉีดวัคซีนปชช.ป้องกันโควิด

นราธิวาส-“เสริฟวัคซีนถึงบ้าน บริการด้วยใจ” บัณฑิตอาสาฯ เจ้าหน้าที่เครือข่าย ศอ.บต. และทุกภาคส่วน ผนึกกำลัง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ จชต. อย่างทั่วถึง

ว่าที่ ร.ต.หญิง สายทิพย์ บุญวิโรจญ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลบาเจาะ และทีมบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ตำบลบาเจาะ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน covid-19 เชิงรุก ณ ศูนย์ปฏิบัติการประจำตำบลบาเจาะ หมู่ที่ 5 บ้านเปาเบาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้วิธีการเชิงรุก Re-Check Vaccine มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านเปาเบาะและพื้นที่ใกล้เคียง มีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัดซีน จำนวน 48 ราย โดยแบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 45 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 3 ราย

นางสาวนาซารีนา สาและ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ หมู่ที่ 5 บ้านเปาเบาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การดำเนินการในครั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของ ศบค.ส่วนหน้า ศอ.บต. และจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และให้ทุกหมู่บ้านเร่งดำเนินการในการกระตุ้นให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านให้ได้ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า 70% ของประชากรในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ สำหรับประชาชนที่มาฉีดวัดซีนเข็มแรกจะได้น้ำมันพืช ไว้ประกอบอาหาร คนละ 1 ขวด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย

ในส่วนของ จ.สตูล นายยะลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดสตูล สาธารณสุขจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลอดจนปลัดประจำตำบลฉลุง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ สารวัตร อสม. และบัณฑิตอาสาฯ ลงพื้นที่ ณ มัสยิดกุบังจามัง หมู่ที่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนในพื้นที่ ม.6,7 ต.ฉลุง ยอดที่ฉีดรวมทั้งหมด ประมาณ 150 คน

นายสุริยงค์ ด่วนข้อง บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กล่าวว่า ในส่วนของบัณฑิตอาสาฯจะคอยทำหน้าที่ ประสานงานและช่วยเหลือเรื่องเอกสารของผู้มาฉีดวัคซีน โดยประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่มีการบริการลงมาฉีดให้ในพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง