สถาบันพระปกเกล้าจัดเสวนาจับว่าที่นายกอบต.ชัยภูมิสมานฉันท์เรียกพลังไม่ขายเสียง

ชัยภูมิ- สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จัดเวทีเสวนา เลือกตั้ง อบต.สมาฉันท์ ในการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.ทั่วประเทศในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ กระตุ้นสำนึกความเป็นพลเมือง และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันส่งเสริมให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง ขจัดลบคำสบประมาทคำว่าเงินไม่มา กาไม่เป็นออกจากหมู่บ้าน ตำบลของเราออกไป

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2564 ที่ห้องประชุมสัมมนาชั้น 9 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนากับการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ในการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดกติการ่วมกันระหว่างผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการหาเสียงเชิงสร้างสรรค์

ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นหลังจากห่างหายไปกว่า 8 ปี โดยผู้สมัครนายก อบต. นาฝาย มีทั้งหมด 4 คน ผู้สมัครนายก อบต.นาฝาย หมายเลข 1 นายชัชวาล คลังชำนาญ หมายเลข 2 นางนิภารัตน์ ศรีโนนอด หมายเลข 3 พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ หมายเลข 4 นางสวรส ปรีชานันท์ ซึ่งในเวทีเสวนาได้ให้ผู้สมัครนายก อบต.นาฝาย ทั้ง 4 คน ได้แสดงวิสัยทัศน์และนโยบายของแต่ละคนด้วย ให้ผู้สมัครและผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า บอกว่าในการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้คืออยากเห็นการเลือกตั้งทางการเมืองแบบใหม่ที่ไม่มีความขัดแย้งกัน เป็นการแข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์ ในการหาเสียงไม่มีการกล่าวร้ายซึ่งกันและกัน การหาเสียงควรใช้นโยบายวิสัยทัศน์ในการทำงาน หลังการเลือกตั้งมีการทำงานร่วมกันได้ ยอมรับผลการเลือกตั้ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งต้องไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องขจัดลบคำสบประมาทคำว่าเงินไม่มา กาไม่เป็นออกจากหมู่บ้าน ตำบลของเราออกไป ซึ่งในการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่รุนแรงมากอีกด้วย

CNT:CH-NEWS THAILAND “พื้นที่ข่าวทั่วไทยออนไลน์ทั่วโลก”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง