ชาวนาชัยภูมิยิ้มแก้มปริ”ธกส.”อนุมัติเงินชดเชยประกันราคาข้าว(คลิปข่าว)

ชัยภูมิ-เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ข้าวในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ได้เฮ เงินชดเชยเงินประกันราคาข้าวเข้าบัญชีของเกษตรกรโดนตรงแล้ว ทั้งเกษตรกรลงทะเบียนเก็บเกี่ยวงวดที่ 1 และงวดที่ 2 วงเงิน 44 ล้านบาท และ ธกส.ยังมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งพักชำระหนี้ และเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกิน 5 หมื่นบาท ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน

 

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2564 นายจักรภพ ศรีสุวรนันท์ ผู้อำนวนการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยถึงโครงการประกันราคาข้าวเปลือกในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ มีเกษตรกรได้ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้ง 16 อำเภอ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งสิ้น 1 แสน 5 หมื่นกว่าราย พื้นที่ปลูกข้าวทั้งสิ้น 1 ล้าน 4 แสนไร่ ข้าวที่ปลูกในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว ก.ข.6 ซึ่งราคาประกันรายได้ข้าว2564/65ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ในการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ส่วนต่างข้าวเปลือกหอมมะลิ 4,135.77 บาท/ตัน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 3,592.25 บาท/ตัน ข้าวหอมปทุมธานี 1,052.14 บาท/ตัน ข้าวเจ้า 1,934.62 บาท/ตัน ข้าวเหนียว 4337.47 บาท/ตันในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 2 งวด ในงวดแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 4 ล้าน 9 แสนบาท

ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม ในงวดที่ 2 ลงทะเบียนเก็บเกี่ยววันที่ 15 -21 ตุลาคม อีกจำนวน 39 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44 ล้านบาท เริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันนี้(10 พ.ย.64) สำหรับในงวดที่ 3 สำหรับเกษตรที่ลงทะเบียนเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่ 22 ตุลาคม ถึง 28 ตุลาคม และงวดที่ 4 สำหรับเกษตรที่ลงทะเบียนเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่ 29 ตุลาคม ถึง 4 พ.ย.64 ซึ่งจะมีการโอนเงินให้กับเกษตรกรในงวดถัดไป ซี่งขณะนี้ได้มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ลงทะเบียนเก็บเกี่ยวในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 แล้ว โดยเงินชดเชยจะเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง ซี่งพบว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ได้นำบัตร ATM มาตรวจสอบเงินเข้าตามตู้ ATMกันคึกคักแล้ว

นายจักรภพ ศรีสุวรนันท์ ผู้อำนวนการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชัยภูมิ ยังบอกอีกว่า ธกส.ยังมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งโครงการชลอการขายข้าวเปลือกของเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถนำข้าวเปลือกไปจำนำไว้กับ ธกส.ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 1 หมื่น 1 พันบาท ข้าวหอมมะลินอกเขต ตันละ 9 พัน 500 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9 พัน 400 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 8 พัน 600 บาท เกษตรกรยังได้เงินค่าฝากข้าวตัน 1,500 บาท

สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ที่ประสบภัยภิบัติน้ำท่วม ยังจะได้รับการช่วยเหลือพักชำระหนี้ และได้รับเงินชดเชยราคาข้าวที่ได้ลงทะเบียนไว้ และยังมีโครงการเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยภิบัติน้ำท่วม วงเงิน 5 หมื่นบาท ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน และหากเงินลงทุนเพิ่มกู้ได้ไม่เกิน 1 แสนบาทอีกด้วย

มัฆวาน วรรณกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง