วังน้ำเขียวขานรับ”Kovid Free Zone”พร้อมรับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่นนี้

หลังจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีนโยบายเปิดเมืองนำร่องต้อนรับนักท่องเที่ยว 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอสีคิ้ว อำเภอพิมาย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยให้สาธารณสุขจังหวัดฯ จัดประชุมทำแผนเปิดเมืองนำร่อง Kovid Free Zone ระดับอำเภอ

โดยกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น สถานประกอบการ ร้านอาหาร สถานแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจน ผู้ให้บริการ ต้องฉีดวัคซีน 100% โดยสาธารณสุขจังหวัดฯ จะให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกับ อสม. หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกทำการสำรวจสถานประกอบการที่พนักงานยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เพื่อเร่งฉีดให้ครบ และออกใบรับรองให้สถานประกอบการนั้นๆ สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว นอกเหนือจากมาตรการต่างๆ ตามประกาศของทางจังหวัด เช่น การเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัย

นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว กล่าวว่า อำเภอวังน้ำเขียว เป็น 1 ใน 6 อำเภอนำร่องเปิดเมือง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ โดยมาตรการ Kovid Free Zone ของสาธารณสุขจังหวัดฯ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบการและนักท่องเที่ยว ซึ่งสถานประกอบการหลายแห่ง รวมทั้ง แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ต่างขานรับดำเนินตามมาตรการเปิดเมือง

ไม่ว่าจะเป็น ผาเก็บตะวัน , จุดสกัดเขาสูงเขาแผงม้า , ฟลอร่า พาร์ค , คาโนนะ แฟฟินฟาร์ม, จุดขายของฝากตลาดไทยสามัคคี เป็นต้น โดยพร้อมเปิดรับบริการนักท่องเที่ยวแล้ว และยังจัดให้มีกิจกรรมการปั่นจักรยานและวิ่ง รองรับนักท่องเที่ยวสายสุขภาพในช่วงเดือนธันวาคมนี้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง