“วัดป่าภูทับเบิก” มอบเงิน 2.5 ล้านบาท สมทบทุนอาคารอายุรกรรมวิสุทธิ์ 8 ชั้น

 

“วัดป่าภูทับเบิก” มอบเงิน 2.5 ล้านบาท สมทบทุนอาคารอายุรกรรมวิสุทธิ์ 8 ชั้น

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดป่าภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับมอบเงินสนับสนุนจากพระอาจารย์วัชระ วิจิตโต เจ้าอาวาสวัดป่าภูทับเบิก จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนโครงการหอผู้ป่วยสามัญพรีเมี่ยม (Premium Ward) อาคารอายุรกรรมวิสุทธิ์ 8 ชั้น เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และประชาชนชาวเพชรบูรณ์

 

 

ขณะที่ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้เป็นตัวแทนคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ รับมอบเงินสนับสนุนจากนายสมบูรณ์-นางบุญช่วย คุ้ยต่วน พ่อค้าเขียงหมูตลาดสดเทศบาล 2 จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนโครงการหอผู้ป่วยสามัญพรีเมี่ยม (Premium Ward) อาคารอายุรกรรมวิสุทธิ์ 8 ชั้น เช่นเดียวกัน
นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า อาคารอายุรกรรมวิสุทธิ์ เป็นอาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างด้วยงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 277 ล้านบาท(ผูกพัน 3 ปี 2561-2563) โดยได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 4-5 เมตตาตั้งชื่อให้ว่า “อาคารอายุรกรรมวิสุทธิ์” แปลว่าอาคารที่ทำการรักษาโรคทางยาที่หมดจด สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีความเสียหาย ไม่มีตำหนิ หมดมลทิน เมื่ออาคารนี้แล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาโรคทางอายุรกรรมให้กับประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ทั้งปัญหาความแออัดของเตียงในอาคารพักผู้ป่วย หรือปัญหาความขาดแคลนพื้นที่และเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบรักษาทางการแพทย์ชั้นสูง การสวนหัวใจเพื่อช่วยรักษาเส้นเลือดหัวใจอุดตัน อาคารนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาระยะยาวและยั่งยืนโดยเริ่มต้นที่แผนกอายุรกรรมที่มีผู้ป่วยมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยทั้งหมด
ในอาคารหลังนี้จะประกอบด้วยระบบงานรักษาขั้นสูง เช่น การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ห้องตรวจและส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ ห้องแยกโรคความดันลบที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพสูงได้มาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งวัดสนธิกรประชารามร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้จัดให้มีโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมภายใต้แนวคิดหอผู้ป่วยสามัญพรีเมี่ยมที่มีการวางระยะห่างระหว่างเตียงตามมาตรฐาน มีเตียงไฟฟ้าและติดเครื่องปรับอุณหภูมิอากาศและฟอกอากาศฆ่าเชื้อโรค 100 เปอร์เซ็นต์ มีแผนกผู้ป่วยนอกที่ทันสมัย หอผู้ป่วยและหน่วยงานรักษาในด้านต่าง ๆภายในอาคารที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและจะเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาที่ได้มาตรฐานการเรียนการสอนตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งจะเริ่มการเรียนการสอนชั้นปีที่ 5 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ในปี 2567 นี้
เมื่อการปรับปรุงโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วจะทำให้ชาวเพชรบูรณ์ได้รับการบริการด้านการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าศูนย์การแพทย์ชั้นนำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดของชาวเพชรบูรณ์และผู้มารับบริการอีกด้วย ..

 

นายศุภเดช คำพุฒ / นายสมชาย คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

 

CNT:Ch-newsthailad Thailand

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง