แห่เชิดชูทีม TAK SKY DOCTOR ออกช่วยเหลือด่วนแก่ผู้ป่วยวิกฤต-ฉุกเฉิน

ตาก-ทีม TAK SKY DOCTOR โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกช่วยเหลือด่วนแก่ผู้ป่วยวิกฤต-ฉุกเฉิน

โดยทีมTAK SKY DOCTOR โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก ได้ออกให้การช่วยเหลือด่วนแก่ผู้ป่วยวิกฤต-ฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ ผู้ป่วยทารกหญิงอายุ 3 ชั่วโมง น้ำหนักแรกคลอด 4,880 กรัม ซึ่งมีภาวะหัวใจหยุดเต้นหลังคลอดจากการคลอดติดไหล่ ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน มีภาวะชักเกร็งไม่หยุดจากสมองขาดออกซิเจน ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกคลอด

และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเร่งด่วนด้วยการใช้ความเย็นช่วยลดอุณหภูมิร่างกาย (Head and neck cooling) รับจากโรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก นำส่ง โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดยร่วมกับชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังนเรศวร ใช้เวลา รับ-ส่งผู้ป่วยทั้งหมด 2 ชั่วโมง ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยพ้นวิกฤตดีแล้ว

โดยความร่วมมือจากศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, ชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังนเรศวร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก , โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

งานนี้ทุกฝ่าย ขอชื่นชมให้กำลังใจบุคลากรทีม TAK SKY DOCTOR ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดังนี้

1. พญ. ศิวนาฏ พีระเชื้อ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
2. นางปราณี ลำจวน พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต
3. นางสาวจุฑามณี ปู่คำปัน เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
4. นิสิตแพทย์ ชนิภรณ์ บุญประดิษฐ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง