ชาวโคราชเศร้า!สะพานไม้ตะโกนรักอายุนับ 100 ปี น้ำซัดพังขาด

นครราชสีมา – สะพานไม้ตะโกนรักอายุนับ 100 ปี ขาดหลังถูกน้ำซัดพังซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวรับลมหนาวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า สะพานไม้ตะโกนรัก ซึ่งเป็นสะพานไม้เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ถูกน้ำจากลำเชียงไกรไหลหลากซัดสะพานขาดเป็นความยาวกว่า 30 เมตร ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว อดที่จะได้ชมความสวยงามของสะพานไม้กลางบึง หมู่ที่ 7 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ซึ่งสะพานตะโกนรักเป็น สะพานไม้เก่าแก่อายุนับร้อยปี ถูกสร้างขึ้น อยู่บริเวณลำธารปราสาททางทิศเหนือของหมู่บ้าน เป็นลำน้ำซึ่งเกิดจากต้นน้ำเขาใหญ่ ลำธารปราสาท ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นลำน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 9 ของแหล่งน้ำที่สำคัญของประเทศไทย ในงานพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในปี พุทธศักราช 2493

และพิธีกาญจนาภิเษกและพิธีเฉลิมฉลอง 72 พรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในปีพุทธศักราช 2539 และในปีพุทธศักราช 2542โดยบริเวณลำน้ำดังกล่าว ทางชาวบ้านได้ก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำน้ำ มีความยาว 75 เมตร กว้าง 2 เมตร เพื่อใช้ในการสัญจรผ่านไปมาระหว่างหมู่บ้าน และก่อนหน้านี้สะพานไม้ดังกล่าวได้ชำรุดเสียหาย ล่าสุดทางการท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา ได้จัดงบประมาณซ่อมแซมสะพานไม้ดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยตั้งชื่อว่า ‘สะพานตะโกนรัก’ แสดงออกถึงความรักสมัครสมานสามัคคีกันของคนสองหมู่บ้านที่เดินข้ามไปมา ให้ตะโกนบอกรักกันทุกวัน

 

หลังเดินสวนทางกันบนสะพานข้ามแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมความสวยงามของสะพานตะโกนรัก ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ชมความสวยงามของแม่น้ำในวิถีชนบทได้ตลอดทุกวันในช่วงฤดูหนาวแต่ปีนี้สะพานถูกน้ำซัดขาดชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมให้สะพานไม้กลับมาใช้งานเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามได้อีกครั้ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง