วศินผอ.ฝ่าย ธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้่ ร.ฟ.ท. รับรางวัลสยามกินรีมหาชน

“วศิน วรรณพฤกษ์” ผู้อำนวยการฝ่าย ธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้่ ร.ฟ.ท. จำกัด เข้ารับรางวัลสยามกินรีมหาชน สาขาผู้บริหารดีเด่นที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม

จัดโดย หม่อมหลวง สิริณ รองทรง ดร.ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์ สมาคมสตรีไทยสากลสภาศิลปินความดีเพื่อศาสนา สภารักษ์วัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ ชมรมมิตรภาพความดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง