นายกเล็กขอนแก่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโควิดโรงเรียนทุกแห่งขั้นสูงสุดก่อนเปิดเทอม15พ.ย.

ขอนแก่น-เทศบาลนครขอนแก่นตรวจซ้ำมาตรฐานความปลอดภัยโควิดโรงเรียนทุกแห่ง ก่อนเตรียมการเปิดภาคเรียนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด “ธีระศักดิ์” เผย หาก 15 พ.ย.ทุกอย่างไม่พร้อมยังจำเป็นต้องเลื่อนวันเปิดภาคเรียนแบบออนไซค์ไปก่อน กำชับโรงเรียนทุกแห่งจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการเตรียมการเปิดภาคเรียนและจัดการเรียนการสอนแบบออนไซค์นั้นยังคงดำเนินการไปอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องทุกวัน รวมทั้งมาตรการที่กรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น มีโรงเรียนในสังกัด 11 แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 แห่ง การฉีดวัคซีนของเด็กๆในกลุ่มอายุ 12-18 ปี นั้นขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ 90 ขณะที่คณะครู และบุคลากรทางด้านการศึกษาได้รับวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 90 เช่นกัน

แต่เพื่อความปลอดภัยในภาพรวม โดยเฉพาะกับข้อกังวลและความห่วงใยของผู้ปกครอง เนื่องจากโรงเรียนบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19 ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงทำให้แผนการเปิดภาคเรียนและจัดการเรียนการสอนแบบออนไซค์ ที่จะเริ่มในวันที่ 1 พ.ย.ผ่านมานั้นจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน

“ แผนงานเดิม ที่กองการศึกษา ทน.ขอนแก่น ได้มีการนำเสนอและมีการแจ้งไปยังผู้ปกครองได้รับทราบคือการเปิดเรียน ในกลุ่มระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา ที่กำหนดห้วงเวลาตามความพร้อมของโรงเรียนแต่ละแห่ ในวันที่ 1-8 และ 15 พ.ย. แต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับโรงเรียนบางแห่งที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนและเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง ผู้ปกครองและคณะครู มีความกังวลในสถานการณ์จึงมีการเสนอเอนการเปิดเรียนออกไปก่อน ดังนั้นการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยรอบสุดท้ายที่ เทศบาลฯร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข กำลังดำเนินงานอยู่ในขณะนี้เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบข้อบังคับที่กำหนด

เนื่องจากการจะพิจารณาให้นักเรียนกว่า 4,000 คนมาเข้าระบบการเรียนการสอนแบบออนไซค์ในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ความปลอดภัยของเด็กๆเป็นสิ่งที่สำคัญที่เทศบาลฯจะสามารถขยายเวลาการเปิดเรียนออกไปได้จนกว่าคณะกรรมการจะประเมินและมีมติให้ผ่านในภาพรวม”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ผลการประเมินโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯทั้ง 11 แห่ง จะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ดังนั้นการพิจารณาการเปิดทำการเรียนการสอนจะมีการประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปอีกครั้ง ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเปิดเรียนแบบออนไซค์ในวันที่ 15 พ.ย.ที่จะถึงนี้เว้นแต่โรงเรียนใดมีการตรวจผ่านเกณฑ์การประเมินและคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก็จะมีการพิจารณาเป็นรายโรงเรียนไป

อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่ามาที่เป็นวันเปิดภาคเรียน โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดเทศบาลฯได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างเข้มข้นและเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยเด็กๆทุกระดับชั้นได้เข้าเรียนแบบออนไลน์ที่บ้านกันอย่างพร้อมเพรียงและรอเวลาที่จะมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงและเทศบาลฯได้ประกาศพื้นที่โรงเรียนปลอดภัยเป็นลำดับต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง