ยังลามไม่หยุด!คลัสเตอร์เรือนจำโคราชผู้ต้องขังติดโควิดยกแดน

นครราชสีมา-ยังลามไม่หยุด! โควิดโคราช พบผู้ต้องขังติดเชื้อเพียบ ขณะที่คลัสเตอร์ ตำรวจ สภ.เมือง พบติดเชื้อเพิ่มอีก

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ 99 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อกันเองในจังหวัด 94 ราย และติดเชื้อมาจากนอกจังหวัด 5 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสมล่าสุดอยู่ที่ 30,382 ราย โดยรักษาหายแล้ว 28,380 ราย ยังรักษาอยู่ 1,771 ราย มีเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิง อายุ 66 ปี ชาว ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 ยอดผู้เสียชีวิตสะสมจึงอยู่ที่ 231 ราย ทั้งนี้ ทางจังหวัดฯ ได้เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 ลงให้ได้

โดยกลุ่มเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไปทั้งจังหวัด จำนวน 2,152,381 ราย สามารถฉีดเข็ม 1 ไปได้แล้ว 1,346,926 ราย หรือคิดเป็น 62.54 % ของเป้าหมาย ,ฉีดเข็ม 2 ได้ 1,096,809 ราย หรือ 50.96 % และเข็ม 3 ฉีดได้ 94,036 ราย หรือ 4.37 % รวมฉีดไปแล้ว 2,536,996 โดส ส่วนกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-18 ปี จำนวน 147,724 ราย สามารถฉีดเข็ม 1 ได้แล้ว 118,926 ราย หรือ 80.51 % ,เข็ม 2 ฉีดได้ 54,638 ราย หรือ 36.99 % รวมฉีดวัคซีนไปแล้ว 173,564โดส

ทั้งนี้ ความคืบหน้าคลัสเตอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม 2564 ก่อนควบคุมโรค พบตำรวจติดเชื้อ 11 ราย และครอบครัวตำรวจติดเชื้อ 14 ราย จากนั้นวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา สสจ.ได้เข้าดำเนินการควบคุมโรค ตรวจหาเชื้อเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 127 ราย ซึ่งเป็นตำรวจ 71 ราย และนักเรียนนายสิบตำรวจ 56 ราย พบตำรวจติดเชื้อ 7 ราย ,นักเรียนนายสิบตำรวจ ติดเชื้อ 4 ราย และยังมีครอบครัว-เพื่อน-ญาติของตำรวจ ติดเชื้ออีก 7 ราย ซึ่งต่อมาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ได้ค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม พบตำรวจที่มีประวัติเข้าพื้นที่ห้องขัง ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย และนักเรียนนายสิบตำรวจ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมคลัสเตอร์นี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจ ติดเชื้อแล้ว 24 ราย กับมีครอบครัวหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้ออีก 21 ราย

ซึ่งคลัสเตอร์ สภ.เมืองนครราชสีมา จะเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างถนน บริษัทวิชญ์โยธาสร้างถนน ม.1 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ มีคนงานทั้งหมด 40 คน เป็นแรงงานไทย 3 คน และแรงงานต่างชาติ 37 คน โดยผู้ป่วยรายแรก เป็นแรงงานต่างชาติชาวกัมพูชา เคยถูกจับกุมไว้ในห้องขัง สภ.เมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เนื่องจากเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ยืนยันพบเชื้อเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และได้แพร่เชื้อให้เพื่อนแรงงานต่างชาติอีก 3 ราย กับแพร่เชื้อไปสู่ครอบครัวที่อยู่ในแคมป์คนงาน อีก 2 ราย ต่อมาตรวจเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พบแรงงานต่างชาติหญิง 2 ราย และลูกแรงงาน 1 รายติดเชื้อเพิ่ม รวมคลัสเตอร์นี้มีแรงงานต่างชาติชาวกัมพูชา จำนวน 9 รายที่ติดเชื้อโควิด 19

และสำหรับคลัสเตอร์เรือนจำกลางนครราชสีมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฯ ได้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมฯ ว่า ตั้งแต่ตรวจพบเชื้อในผู้ต้องขังแรกรับ 1 ราย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางเรือนจำฯ และทีมสอบสวนโรค ฯ ได้ตรวจเชิงรุกผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงจำนวน 700 คน เบื้องต้น PCR พบผลเป็นบวกติดเชื้อจำนวน 187 ราย และในจำนวนนี้ ได้ทำการเอ็กซเรย์ปอด 52 ราย พบปอดผิดปกติ 2 ราย ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแดนแรกรับดังกล่าว ได้ทำการตรวจ PCR แล้ว ยังไม่พบติดเชื้อ ซึ่งจะได้ดำเนินการตรวจซ้ำทุกๆ 7 วันทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ผลัดเปลี่ยนเวรทุก 7 วัน ได้สั่งกักตัวในที่พักทุกคนแล้ว และทาง รพ.มหาราชฯ ได้ส่งทีมเข้ามาทยอยทำ PCR 100 % ให้กับผู้ต้องขังทั้งหมดในเรือนจำฯ

ขณะที่ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว รายงานว่า พบผู้ต้องขังหญิงติดเชื้อรายแรก เริ่มมีอาการป่วยและตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทาง รพ.สีคิ้ว จึงตรวจเชิงรุก ATK และ PCR ผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงสูง 975 ราย พบติดเชื้อ 60 ราย จึงแยกกักใน รพ.สนามทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ต่อมาวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ได้ทำ PCR ผู้ต้องขังเพิ่มอีก 1,073 ราย จากผู้ต้องขังทั้งหมด 1,925 ราย และวันนี้จะเก็บ PCR เพิ่มเติมในแดนที่เหลือ ให้ครบ 100 % รวมยืนยันผลเป็นบวก ติดเชื้อแล้ว 69 ราย และATK ผลเป็นบวกอีก 47 ราย รอ PCR ยืนยันผลซ้ำ ซึ่งทัณฑสถานฯ ได้แบ่งโซนคัดแยกผู้ป่วยไปไว้ที่ รพ.สนามฯ และทำ Bubble and Seal ในทัณฑสถานฯ แล้ว รวมถึง จะมีรถเอ็กซเรย์พระราชทาน มาตรวจเอ็กซเรย์ปอดให้กับผู้ต้องขังหญิงทั้งหมดด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง