เทศกาลดิวาลีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเชื้อสายอินเดีย ณ ไอคอนสยาม

ห้ามพลาดเที่ยวงาน”เทศกาลดิวาลี” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเชื้อสายอินเดีย “The Great Indian Diwali Festiva”l  เทศกาลแห่งแสงสีจากแดนภารตะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี โดยมีท่านทูตอินเดียประจําประเทศไทย สุจิตร ดูไร ปรเมศน์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม คุณฐาปนีย์ เกีรยติไพบูลย์ รองผู้ว่าการค้าตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

และคุณ ลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการ สุขสยาม ไอคอนสยาม เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเสริมสร้างความสําคัญระหว่างประเทศระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564  บริเวณลานเมือง เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G

ข่าวที่เกี่ยวข้อง