นายอำเภอเบตง นำหน่วยบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

ยะลา – นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง นำหน่วยบริการออกฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ร่วมกับโรงพยาบาลเบตง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง ให้กับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไปในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตง ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตง เร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง หลังยังคงพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 ที่โรงเรียน บ้านอัยเยอร์เวง บ้าน ก.ม.29 หมู่ที่ 1 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง นำหน่วยบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ร่วมกับโรงพยาบาล เบตง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง ทำการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไปในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง โดย มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 300 คน จากการทำงานเชิงรุกของ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในพื้นที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและ เจ้าหน้าที่ อบต.อัยเยอร์เวง อสม. เพื่อที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนครบทุกคน ขณะที่โรงเรียนตาดีกาบ้านกาแป๊ะฮูลู ในเขตเทศบาลเมืองเบตง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตง ร่วมกับโรงพยาบาลเบตง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตง และ อสม.ชุมชนบ้านกาแป๊ะฮูลู ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ชาวบ้านบ้านกาแป๊ะฮูลู ซึ่งเป็นชาวบ้านตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มผู้สัมผัส บ้านกาแป๊ะฮูลู จำนวน 150 คน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หลังพบผู้ติดเชื้อสะสมมาแล้ว 93 ราย ทั้งนี้เพื่อป้องกันและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้คนในชุมชน หลังพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในอำเภอเบตงอย่างต่อเนื่อง

นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า สาเหตุที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนั้น มาจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะการตรวจแบบ ATK ที่พยายามค้นหาผู้ติดเชื้อ และเข้าถึงชุมชนให้มากที่สุด เพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายเชื้อลงสู่คนในครอบครัวให้ได้มากที่สุด เพราะ มีบุคคลจำนวนหนึ่งที่ติดเชื้อ แต่ไม่แสดงอาการ ส่วนเตียงและสถานที่ที่จะใช้ดูแลผู้ติดเชื้อยังคงมีเพียงพอ ซึ่งผลการตรวจจากการ ATK ล่าสุดออกมาพบว่า มีผู้ติดเชื้อกว่า 10 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งเข้าสถานกักตัวทั้งใน Ci , Hi และ Hospitel ที่เตรียมไว้แล้ว เพื่อให้การดูแลรักษาต่อไป

ด้านนายรอสมี่ สาและ ประธานกลุ่ม อสม บ้านกาแป๊ะฮูลู กล่าวว่า สำหรับใครที่ยังไม่ฉีดเข็ม1 ให้ลงชื่อที่ อสม. ที่รับผิดชอบในเขตนั้น ๆ พร้อมถ่ายบัตรประชาชน แล้วให้ อสม.ส่งรายชื่อผู้ประสงค์ชื่อมาที่ PCU กม.3 ภายในอาทิตย์นี้ให้ระบุด้วยว่า จะฉีดชนิดไหน มีทั้ง ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ไฟเซอร์ ผู้ที่ส่งรายชื่อแล้ว สามารถมาฉีดได้ที่ PCU กม.3 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย 64 ในวันเวลาราชการ สำหรับคนที่ติดเชื้อแล้ว 1 เดือน ยังไม่ฉีดวัคซีน จะได้ฉีดกระตุ้นด้วยไฟเซอร์ 1 เข็ม และผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 1หรือ 2 เข้ม ตั้งแต่ เม.ย-ก.ค ที่ผ่านมา จะได้ฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์เช่นกัน ส่วนใครที่ประสงค์จะฉีดแต่ไม่สะดวกมาที่PCU แจ้งทาง อสม.ชุมชนบ้านกาแป๊ะฮูลู ได้ตลอด

เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง