นอภ.รัตนบุรีเมืองสุรินทร์สั่งคุมเข้มโควิดหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มทุกวัน

สุรินทร์- นายอำเภอรัตนบุรี สั่งคุมเข้มโควิด-19 ทุกวัน หลังพบกลุ่มเสียงติดเชื้อเพิ่มขึ้น ขณะชาวบ้านนับร้อยแห่ตรวจเชื้อฯ

นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี นายดุษฎีดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส พ.ญ.จุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี น.พ.กฤษฎา วันดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี นายสมศักดิ์ เผ่าสอน สาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ กรณีพบกลุ่มเสี่ยงสูงติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จำนวนมากจึงสั่งการให้ปรับระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ให้รวดเร็ว เป็นระบบ

โดยนายอำเภอรัตนบุรีได้มีความเป็นห่วงในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อกับกลุ่มเสี่ยงรายใหม่ จึงได้เชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมประเมินสถานการณ์ และ รายงานผลการติดตามสอบสวนโรคประจำทุกวัน ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์จะยุติ เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน

การดำเนินการครั้งนี้นายอำเภอรัตนบุรี ได้กล่าวว่าได้ออกมาตรการกำชับสั่งการตามมาตรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้น เช่น การรับรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. จะต้องมีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ แม้กระทั้งการออกคำสั่งให้กักกันตัวเป็นหนังสือแจ้งกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการสร้างการรับรู้กับประชาชนให้ทั่วถึง เพื่อเตรียมพร้อมยกระดับมาตรการระดับชุมชนที่มีภาวะเสี่ยงกระจายเชื้อโรคโดยพิจารณาจากผลการสอบสวนโรค และผลการตรวจเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้ยังกำชับให้มีการแจ้งข่าวสารต่อประชาชน ทุกช่องทาง ควบคุมจำกัดความเสี่ยงให้ลดลง เพื่อให้ผู้ที่เคยสัมผัสใกล้ชิด หรือ เดินทางเข้าไปในพื้นที่ซึ่งพบบุคคลที่เป็นโรคติดต่อโควิด-19 ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงสัมผัส ได้เฝ้าระวังตัวเอง หรือ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

ขณะที่การปฏิบัติกิจกรรมทางสังคม ที่ต้องขออนุญาต ให้มีการประเมินความพร้อมก่อนอนุญาตดำเนินกิจกรรม และ มอบหมายให้มีคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการในห้วงวันเวลาจัดกิจกรรม

และในวันเดียวกันที่บริเวณศาลาประชาคมวัดเหนือ ต.รัตนบุรี หลังที่ทางโรงพยาบาลรัตนบุรี ได้ใช้สื่อโซเซียล และขอให้ผู้นำหมู่บ้านใช้หอกระจายข่าวหมู่บ้านประกาศให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี ในช่วงวันที่ 22 ต.ค. 64 เป็นต้นมาท่านใดมีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ หรือเข้าไปในพื้นที่ หมู่ 1,2,8,16 ต.รัตนบุรี และ หมู่ 9,14 ต.ไผ่ ขอให้เข้ารับการตรวจประเมินและคัดกรองเพื่อหาเชื้อโควิด-19

หลังข่าวแพร่สะพัดทำให้มีพี่น้องประชาชน ทั้ง ต.รัตนบุรี และ ต.ไผ่ จำนวนมากเดินทางมาที่วัดเหนือ เพื่อตรวจหาเชื้อ โดยมี จนท.รพ.รัตนบุรีสวมชุด PE คอยควบคุมและให้การบริการ ซึ่งทุกคนที่มารับบริการต่างพึงพอใจ และตระหนักที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของ รพ.รัตนบุรี ในวันนี้ วันที่ 4 พ.ย. 64 ระบุว่าระหว่างวันที่ 3 -4 พ.ย.64 พบว่า อ.รัตนบุรี มีผู้ติดเชื้อสะสม 1,476 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวที่ รพ.รัตนบุรี 23 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในอำเภอ จำนวน 13 ราย ประกอบด้วย ต.รัตนบุรี จำนวน 6 ราย, ต.ไผ่ จำนวน 6 ราย, ต.กุดขาคีม จำนวน 1 ราย,

อย่างไรก็ตามนายอำเภอรัตนบุรี กล่าวอีกว่าตนอาศัยอำนาจ ในหน้าที่ ผู้อำนวยการอำเภอ ตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ แจ้งสั่งการมาตรการที่จำเป็น พร้อมรายงานต่อ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ พิจารณาต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง