สหภาพแรงงานฯขสมก.จี้รัฐบาลปรับลดราคาน้ำมันแบกรับภาระค่าใช้จ่ายพุ่ง

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ยื่นร้องถึงนายกรัฐมนตรีทบทวนขอให้ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากน้ำแพงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ยื่นร้องต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อขอให้ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสืบเนื่องจากองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพฯเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา มีวัตถุประสงค์ในการรับคนโดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยปัจจุบันมีรถโดยสารประมาณ 3000 คันที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงาน โดยหากนับตั้งแต่ช่วงตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2564 ไม่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไปแล้วกว่า 53 ล้านลิตร คิดเป็นเงินกว่า 1 พันล้านบาท และใช้ก๊าซธรรมชาติคิดเป็นเงินกว่า 500 ล้านบาท

ทำให้ภาคการขนส่งเกือบทุกประเภทต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรืองดเก็บภาษีน้ำมันอย่างต่ำ 3 เดือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับขนส่งมวลชน พร้อมกับนี้ตัวแทนกลุ่มยังขอให้รัฐบาลสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเป็นพลังงานเชื้อเพลิง อาทิ ไฟฟ้า หรือ ก๊าซธรรมชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง