ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมมือหน่วยงานเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

ชลบุรี-กำลังพลจิตอาสาทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ลงพื้นที่เยื่ยมผู้ป่วยติดเตียง ละผู้ป่วยฝึกเดิน จำนวน 2 ราย ในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วเมื่อวันที่ 15 ก.พ.66 ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยฝึกเดิน จำนวน 2 ราย ในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยหน่วยได้ดำเนินการมอบยาสามัญประจำบ้าน และพูดคุยเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment