นายกเล็กขอนแก่น ย้ำต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มก่อนเปิดเทอม2ตอนนี้ฉีดกว่า 90 % แล้ว

ขอนแก่น – ทน.ขอนแก่นย้ำชัดนักเรียนต้องรับวัคซีนครบถึงเปิดเทอม 2 ได้ ขณะที่การให้บริการวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” ขณะนี้ไปกว่า 90 % แล้ว และในเดือน ต.ค. ทุกคนได้รับครบทั้ง 2 เข็ม

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน่วยบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ในความรับผิดชอบของ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ หรือไคซ์ ในความรับผิดชอบ ของ รพ.ขอนแกน และ ที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ยังคงมีประชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม จากเทศบาลนครขอนแก่น ทยอยกันมารับบริการวัคซีนตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,รวมไปถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกองงานต่างๆ ร่วมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำ รวมไปถึงการจัดระบบการเข้ารับบริการการฉีดวัคซีน ตามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งสิ้น 55,000 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีการจัดสรรวัคซีนให้ทั้งหมด 2 รอบ แยกเป็นรอบแรก 17,000 คน ที่ขณะนี้ทุกคนได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 เรียบร้อยแล้ว โดยที่ขณะนี้อยู่ในแผนการดำเนินงานในรอบที่ 2 คือการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับประชาชนทั้ง 38,000 คน ซึ่งจากากรตรวจสอบตัวเลขล่าสุดวันนี้พบว่า เหลือเพียงประมาณ 1,000 คนเท่านั้นที่จะเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 ในหน่วยบริการฉีดวัคซีนต่างๆ ดังนั้นแผนงานที่เทศบาลได้กำหนดไว้ คือประชาชนในเขตเทศบาลฯ 55,000 คนจะต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ทั้งหมดภายในเดือน ก.ย. ถือว่าประสบผลสำเร็จด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย และในเดือน ต.ค. จะเป็นการฉีดเข็มที่ 2 ตามรอบนัด วันและเวลา จาก หน่วยฉีดวัคซีนของ รพ.ต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้

“ สำหรับบัญชีรายชื่อสำรอง รอบที่ 1จำนวน 5,000 คน รอบที่ 2 จำนวน 5,000 คน รวมทั้งสิ้น 10,000 คนนั้น ขณะนี้ทุกคนได้ถูกเลื่อนลำดับและเทศบาลฯได้แจ้งให้กับทุกท่านได้มาเข้ารับการฉีดและกำหนดรอบเวลาในการฉีดวัคซีนครบทั้งหมดแล้ว โดยขณะนี้ยังคงไม่มีแผนงานใดๆที่จะเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือการจัดลำดับรายชื่อใดๆเพิ่มขึ้นมาอีกเนื่องจาก จำนวนวัคซีนกับจำนวนคนเข้ารับวัคซีนตามที่เทศบาลฯได้ประสานงานร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และหน่วยบริการฉีดวัคซีนต่างๆนั้นครบถ้วนและเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้ว ดังนั้นในเดือน ต.ค. นอกจากการดำเนินงานในเข็มที่ 2 ตามการนัดหมายของแต่ละคนที่เทศบาลฯจะย้ำเตือนให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนแล้ว การให้บริการวัคซีนในกลุ่มอายุ 12-18 ปี จะเป็นแนวทางที่เทศบาลฯจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องทันที”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้เทศบาลฯได้รับการประสางานจากจังหวัด,ศึกษาธิการจังหวัดในการสำรวจรายชื่อนักเรียนในกลุ่มอายุ 12-18 ปี ซึ่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯที่มีนักเรียนในระดับอายุดังกล่าวอยู่ 3 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม,โรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่ ยอดรวมนักเรียน 4,487 คน โดยขณะนี้การสำรวจรายชื่อและการจัดส่งรายชื่อในการเข้ารับวัคซีนของกลุ่มอายุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการจัดสรรวัคซีนที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลฯจะดำเนินการนำนักเรียนตามช่วงอายุที่กำหนดเข้ารับวัคซีนให้ครบทุกคน ซึ่งในแผนที่กำหนดคือตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามเทศบาลฯยังคงยืนยันในความปลอดภัยและความมั่นใจในแผนการกลับมาเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 คือนักเรียนจะต้องได้รับวัคซีนแล้วครบทุกคนเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment