รพ.เพชรบูรณ์ ปรับปรุงขยายเตียงรับผู้ป่วยโควิด-19

 

รพ.เพชรบูรณ์ ปรับหอผู้ป่วยอาคารศัลยกรรม ชั้น 4 เป็นห้องความดันลบ เพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิด-19 อาการกลาง-หนักได้อีก 30 เตียง

 

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์อย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 ทั้งทางด้านคุณภาพการรักษา ความพร้อมด้านบุคลากร/อุปกรณ์ เครื่องมือและความเพียงพอของสถานที่โดยการปรับหอผู้ป่วยสามัญชั้น 4 อาคารศัลยกรรม เป็นหอผู้ป่วยแรงดันลบแห่งที่ 2 (COHORT ICU) รองรับผู้ป่วยได้ถึง 30 เตียง เพื่อรับผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19

 

นายแพทย์ นิติ เหตานุรักษ์ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ในครั้งนี้เราได้ร่วมใจมาทำภารกิจเปิดหอผู้ป่วยแรงดันลบแห่งที่ 2 (COHORT ICU) หอผู้ป่วยสามัญชั้น 4 อาคารศัลยกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ในจำนวนนี้เป็นเตียงผู้ป่วยหนัก 9 เตียง พร้อมยังรับผู้ป่วยฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมได้ถึง 7 เตียง รวมขณะนี้มีหอผู้ป่วย Cohort 2 รับได้รวมกว่า 60 เตียงและมีแผนจะดำเนินการปรับปรุงอีก 2 หอผู้ป่วย Cohort และอีก 1 หอผู้ป่วย ICU แรงดันลบ ซึ่งจะรับได้ 14 เตียง หลังแล้วเสร็จก็จะมีหอผู้ป่วยแรงดันลบรับได้อีกทั้งสิ้น 134 เตียง

 

นายแพทย์ นิติ เหตานุรักษ์ เปิดเผยต่ออีกว่า ยังมีหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ที่พัฒนาแล้วเสร็จขณะนี้ คือการปรับปรุงห้องผ่าตัดเป็นห้องผ่าตัดที่เป็นแรงดันบวก 2 ห้อง โดย 1 ห้องปรับเป็นห้องแรงดันลบ (Negative Pressure Operation Room) เพื่อให้การรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดโดยให้ความมั่นใจที่มารับการรักษาที่ รพ.แห่งนี้ ขอพวกเราต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกันทั้งผู้ป่วยมีสถานที่ที่จะให้การรักษาและบุคคลากรทางการแพทย์ของเราต้องปลอดภัย
นายแพทย์ นิติ เหตานุรักษ์ เปิดเผยในตอนท้ายว่า นอกจากนี้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ยังได้เร่งดำเนินการปรับปรุงห้องผ่าตัดที่เหลืออีกจำนวน 6 ห้องอย่างต่อเนื่องเพื่อรับผู้ป่วยท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งต้องร่วมมือร่วมใจกันให้เป็นห้องผ่าตัดแรงดันบวกให้ได้ตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

# ใส่ใจดูแลชาวเพชรบูรณ์

#PBHfamily (ขอบคุณภาพ..นายแพทย์ นิติ เหตานุรักษ์ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์)

นายศุภเดช คำพุฒ / นายสมชาย คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

 

CNT:ch-newsthailad

“พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง