ศบค.นราธิวาส อนุมัติให้โรงเรียนเปิดเทอม2นำร่องชายแดนใต้หลังโควิดคลี่คลาย

นราธิวาส-นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าฯนราธิวาส เป็นประธานประชุม ศบค.นราธิวาส อนุมัติให้โรงเรียนเปิด On-Site ได้ ของตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ เป็นตำบลนำร่อง ของจังหวัดนราธิวาส ที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ครบทั้งตำบล 4 โรงเรียน

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าฯรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส(ศบค.นธ.)และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 4/2564 พร้อมด้วยนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายอับดุลอาซิ เจ๊ะมามะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส, พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ฉก.นราธิวาส, พล.ต.ต.แวสาแม สาและ ผบ.ตร.ภ.นราธิวาส, นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นพ.สสจ.นราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมพระนราพิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสและผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(video conference system) ไปยัง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผวจ.นราธิวาส ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม โดยได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์การฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งปัจจุบันจังหวัดนราธิวาส ติดเชื้อมาก อยู่ในลำดับต้นๆ ใน 7 จังหวัดที่เป็นพื้นที่สี่แดง ของประเทศไทย จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ฉีดวัคซีน อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ได้ทำงานและดำรงชีวิต ได้อย่างมีความสุข ในสถานการณ์โควิด-19 เรื่องเพื่อทราบ ประธานได้ให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส เรื่องพิจารณา มาตราประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก โดยให้ประชาสัมพันธ์สัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป, การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในรูปแบบ On-site

โดยดร.ชาร์ริฟ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินทุกด้าน ผลมีโรงเรียน ในเขตตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ ผ่านการประเมินทั้งหมดทั้ง 4 โรง ถือว่าเป็นตำบลแรกของจังหวัดนราธิวาส ที่สามารถเปิดสอนได้ทั้งตำบล เพราะนักเรียน,บุคลากรของโรงเรียนฉีดวัคซีนครบ เกือบ 100% ผู้ปกครองฉีดวัคซีนมากกว่า 80 % และประชาชนในชุมชน 7 หมู่บ้านฉีดวัคซีนมากกว่า 70% บางหมู่บ้านเกือบ 100% เต็ม ขาดเพียงคนที่ทำงานต่างจังหวัดและทำงานในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการวางแผนในการรณรงค์ทุกรูปแบบ ร่วมพลังกายพลังใจ ทำงานเพื่อประชาชน โดยไม่ได้คำนึงว่า เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด ซึ่งมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ทำงานทั้งกลางวัน กลางคืน ใช้วิธีพูดคุยแบบมีส่วนร่วมให้ประชาชนยินยอมสมัครใจ มาฉีดวัคซีนเอง

โรงเรียนที่เปิดสอนได้ 1.โรงเรียนบ้านดือแย หมู่ที่ 4 ตำบลสาวอ 2.โรงเรียนบ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ 3.โรงเรียนบ้านมือและห์ หมู่ที่ 1 ตำบลสาวอ 4.โรงเรียนบ้านสาวอ หมู่ที่ 6 ตำบลสาวอ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ อีก 1 แห่ง คือ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส อำเภอแว้ง ,การเพิ่มพื้นที่สถานกักกันตัว/CI-การจัดตั้ง Community Isolation ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส 480 เตียง อำเภอยี่งอ 70 เตียง อำเภอศรีสาคร 100 เตียง อำเภอสุคิริน 50 เตียง อำเภอบาเจาะ 320 เตียง อำเภอสุไหงปาดี 70 เตียง รวมทั้งสิ้น 1,090 เตียง ซึ่งสามารถกักกันตัวกลุ่มเสียงได้ หากพบติดเชื้อจะได้นำสู่กระบวนการรักษาในสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามตามที่เห็นสมควรต่อไป,สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดนราธิวาส ได้ขออนุญาตจัดกิจกรรมในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจะมีการเลือกตั้ง นายกและสมาชิก อบต.ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการเชิงรุกในการรณรงค์ฉีดวัคซีน 7 วัน 77 ตำบล ครอบคลุม 70% เริ่มวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2564 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ไปเคาะตามบ้าน บริการถึงที่บ้าน เพื่อความปลอดภัยและอยู่ดีมีสุขของประชาชนจังหวัดนราธิวาส

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง