เหยื่อน้ำท่วมปราจีนบุรีปลื้มได้รับพระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภา (ภาฯ)

ปราจีนบุรี – มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภา (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทยมอบสิ่งของพระราชทานผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวปราจีนบุรี 4 อำเภอ คือ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอนาดีและอำเภอเมือง

เมื่อวันที่ 23 กย.2564 นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย โดยนางมณี จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนการช่วยเหลือดังนี้

จังหวัดปราจีนบุรี แบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอ 64 ตำบล 708 หมู่บ้าน มีพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ 4 อำเภอ 20 ตำบล117หมู่บ้าน นับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม2564 เป็นต้นมาได้รับอิทธิพลจากร่องลมมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคตะวันออก มีฝนหนักถึงหนักมากและตกแบบต่อเนื่อง เป็นเหตุให้พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มีปริมาณน้ำเพิ่มมากกว่าปกติ เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของราษฎรในพื้นที่ 4 อำเภอ

ได้แก่ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอนาดีและอำเภอเมือง รวม 21ตำบล 88หมู่บ้าน 1เทศบาล 7ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบ 2,011ครัวเรือน พื้นที่การ เกษตรได้รับผลกระทบ 3ตำบล 9หมู่บ้าน 1,607ไร่ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว 2 อำเภอ 14 ตำบล 45หมู่บ้าน 1เทศบาล 7ชุมชนทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง

จังหวัดปราจีนบุรี ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ เร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้แบบเร่งด่วนแล้ว ในวันนี้จังหวัดปราจีนบุรีได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน33รูปและมอบให้แก่ผู้นำชุมชนจำนวน 650 ถุง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment