นครราชสีมา-ปปส.ภ.3 มอบ “ฟทจ” 50,000 เม็ด ช่วยผู้ป่วยCOVID-19 บุรีรัมย์

 

นครราชสีมา-ปปส.ภ.3 มอบ “ฟทจ” 50,000 เม็ด ช่วยผู้ป่วยCOVID-19 บุรีรัมย์

​วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตามที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ สำนักงาน ป.ป.ส. หาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบหมายให้ สำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 และ ปปส.กทม. ร่วมกับเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน ตามโครงการ “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและปัญหา COVID-19 โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรที่ถูกต้องแก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและเริ่มเพาะปลูกในเดือนสิงหาคม เก็บและแบ่งปันผลผลิตนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเดือนธันวาคม (ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ) ให้แก่สมาชิกหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้าร่วมโครงการ 2,000 แห่งทั่วประเทศ

 

 

โดยได้ดัดแปลงเครื่องอัดเม็ดยาในพิพิธภัณฑ์ของ ป.ป.ส. ที่ยึดได้จากผู้ค้ายาเสพติด มาแก้ไขทำความสะอาด เป็นเครื่องผลิตยาฟ้าทะลายโจรอัดเม็ดสำหรับรักษาโรค ได้มอบหมายให้ นายสมบัติ ปุณณโอภาส ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ และคณะเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 3 เป็นผู้แทน สำนักงาน ป.ป.ส. มอบยาเม็ดฟ้าทลายโจร จำนวน 50,000 เม็ด ให้นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์พิเชษฐ์ พืชขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ทันสถานการณ์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนและร่วมสู้กับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปด้วยกัน

 

#ทีมข่าวปปส.ภาค3

#นครราชสีมา

CNT:ch-newsthailad

“พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง