กอ.รมน.สนธิกำลังลงพื้นที่กวาดล้างแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานในไทย

สมุทรปราการ-กอ.รมน.สนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจแรงงานต่างด้าว หลังพบมีการลักลอบเข้ามาจำนวนมากตามแนวชายแดน

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 พ.อ.ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ. กฤษภาณุ จำนงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.เติมรัศมิ จินดาวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร ผกก.ตม.จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแรงงานจังหวัด ได้ร่วมกันนำกำลังเข้าทำการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ที่หอพักมาลีแมนชั่น ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยพุฒศรี และหอพักไม่มีชื่อภายในตลาดแพรกษา ต.แพทรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รวมกว่า 150 คน

หลังจากได้รับการประสานงานด้านการข่าวจากกองกำลังสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ตามแนวชายแดนทางด้านทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมา ว่าเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมาสามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาตาช่องทางธรรมชาติได้จำนวน 49 คน ที่บริเวณชายป่าบ้านประตูด่าน หมู่ 14 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และจากการสอบสวนทราบว่าแรงงานทั้งหมดจะเดินทางไปทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการ และยังมีแรงงานอีกส่วนหนึ่งที่เลดรอดเข้ามาได้เกือบร้อยคนซึ่งกระจายกันไปทำงานในหลายจังหวัด โดยมาที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน 23 คน โดยจะมาทำงานที่ตลาดคลองด่าน 1 คน

และตลาดแพรกษาจำนวน 22 คน ซึ่งมีนายหน้าซึ่งเป็นชาวไทยมารับตัวไปเสียค่าใช้จ่ายคนละ 18,000 – 20,000 บาทต่อคน วันนี้จึงได้มีการบูรณาการกำลังทหารจาก กอ.รมน. ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุข และแรงงานจังหวัด เข้าทำการตรวจค้นแหล่งพักพิงของแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นเป้าหมายทั้งสองจุด พบแรงงานต่างด้าวทั้งชาวเมียนมาและกัมพูชาพักอาศัยอยู่ภายในหอพักทั้งสองแห่งร่วมกว่า 150 คน ผลการตรวจสอบเอกสารพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาโดยผิดกฎหมาเพียง 3 คน จึงคุมตัวทั้งสามให้เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการตาม พ.ร.บ.แรงงาน

พ.อ. กฤษภาณุ จำนงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการอนุญาตให้คนจ่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติ ครมเมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา โดยอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างไปก่อนได้ จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว เพื่อให้นายจ้างไปดำเนินการนำคนต่างด้าวไปแสดงตนเพื่อบันทึกภาพจัดทำข้อมูลของคนต่างด้าว ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 และให้นายจ้างยื่นคำของอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จัดทำข้อมูลของคนต่างด้าว

จากการประกาศข้างต้น ส่งผลให้มีมีแรงงานต่างด้าวการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวนมาก วันนี้จึงมีการสนธิกำลังเข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว เพื่อผลักดันให้นายจ้างทำให้ถูกต้อง คนที่ไม่ถูกต้องหลังจากวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ไปแล้วทุกอย่างต้องเข้าตรวจถ้าไม่ทำให้ถูกต้อง แรงงานดังกล่าวก็จะกลายเป็นคนหลบหนีเข้าเมือง เพราะให้เวลาในการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 1-7 ธันวาคม 2564 ให้ไปแจ้งต่อนายทะเบียนของฝ่ายปกครองให้เรียบร้อย หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นคนหลบหนีเข้าเมือง เพราะว่าในปัจจุบันมีการลักลอบเข้ามาเป็นจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง