ทหารพันธุ์ดีน่าน หนุน 3 โรงเรียนห่างไกล สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านความมั่นคง(มีคลิป)

น่าน – ทหารพันธุ์ดีน่าน หนุน 3 โรงเรียนห่างไกล สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านความมั่นคงและอาหารปลอดภัยให้ชุมชน

พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมจัดฝึกอบรมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 3 แห่งในพื้นที่ห่างไกล

คือ โรงเรียนบ้านนาก้า หมู่ที่ 1 และ โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง หมู่ที่ 4 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา และโรงเรียนบ้านปางกอม หมู่ที่ 5 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความมั่นคงและอาหารปลอดภัย เตรียมขยายผลออกสู่ชุมชนรอบรั้วโรงเรียน ณ โครงการทหารพันธุ์ดีจังหวัดน่าน กรมทหารพรานที่ 32 ฐานแสงเพ็ญ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า ได้รับการประสานจากโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อขอรับคำแนะนำแนวทางพัฒนาโรงเรียนและชุมชนให้สามารถมีความรู้และทักษะในการเพาะปลูกพืชผักที่ปลอดภัย ให้โรงเรียนเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยในกับเด็กนักเรียน และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน โดยได้ให้คำแนะนำในส่วนของโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ให้ขอดำเนินโครงการ ทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยขอรับการสนับสนุนจากมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมทั้งได้จัดฝึกอบรมโดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ทั้งการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก อาทิ ถั่วงอก พริก มะเขือเปราะ มะเขือยาว และ ผักอื่นๆ รวมทั้งการผลิตปุ๋ย การผลิตสารชีวภัณฑ์ และ การเลี้ยงสัตว์ ทั้ง เป็ด ไก่ ปลา และ กบ ให้กับคณะครูและนักเรียน ทั้ง 3 โรงเรียน รวม 15 คน เพื่อให้ความรู้และสร้างทักษะเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” โดยเน้นให้ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในชุมชน นักเรียนและชาวบ้านสามารถทำได้เอง

และเตรียมขยายผลสู่ชุมชนรอบรั้วโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง เพื่อดำเนินโครงการ“บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ตามแนวพระราชดำริฯ โดยขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชและผักจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย

หลังจากการอบรมแล้วเสร็จ พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับคณะครูและนักเรียน เพื่อสร้างความภูมิใจและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับโครงการทหารพันธุ์ดีจังหวัดน่าน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง