ศรีสะเกษ : ยุติธรรมจังหวัดพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา กว่า 688,010 บาท และการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2564 ในคราวเดียวกัน

ศรีสะเกษ :  ยุติธรรมจังหวัดพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา กว่า 688,010 บาท  และการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2564 ในคราวเดียวกัน

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีมะเกลือ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ   อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2564  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ / ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมการประชุม  โดยมีการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหายคดีอาญาต่าง ๆ มีผู้เสียหายจำนวนทั้งสิ้น 17 รายด้วยกัน

 

ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ / ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ผลการพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสียหายร้องขอ จำนวน 17 รายในครั้งนี้  สรุปได้ดังนี้ 1. พิจารณาให้ยกคำขอ 2 ราย 2.พิจารณาให้งดจ่าย 1 ราย 3.พิจารณาให้จ่าย 14 ราย รวมจ่ายเป็นเงิน 688,010 บาท  พร้อมทั้งมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2564 ในคราวเดียวกันนี้ด้วย

 

ว่าที่ร้อยโท สิทธิ์ธนัตถ์  สิทธิบัวศรี  ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ / ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ผลการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้พิจารณาช่วยเหลือทั้งสิ้น 5 ราย และมีการสรุปผลการพิจารณา ดังนี้  กรณีช่วยเหลือในการดำเนินคดี 5 ราย   1.พิจารณาอนุมัติ 3 ราย และ2.ไม่อนุมัติ 2 ราย ทั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาทั้ง 2 คณะอนุกรรมการ และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ยื่นคำขอรับความเสียหายอย่างเร่งด่วนต่อไป////

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

CHT:ch-newsthailand  : “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment