Breaking News
December 8th, 2022
1
“อลงกรณ์” เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีในเมืองมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและอาหารปลอดภัย
2
จังหวัดชลบุรีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม
3
หนุ่มซดน้ำกระท่อม-พี้กัญชาคลั่ง!! ไล่แทงชาวบ้าน ดับ 1-พลเมืองดีเข้าช่วยถูกแทงสาหัส
4
Chef Cares จับมือ 2 เชฟดัง เปิดตัวเมนูใหม่ ‘ข้าวเต้าหู้หมูสับผัดซอสรสหมาล่า-แกงเขียวหวานอกไก่และแองเจิลแฮร์พาสต้า’ พร้อมเสิร์ฟแล้วที่ 7-Eleven ทั่วไทย
5
สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดพื้นที่ริมสันเขื่อนเป็นจุดกางเต็นท์สุดชิค ท้าลมหนาว ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก

กต.เพิ่มจาก 46 เป็น 63 ประเทศเข้าเมืองไทย ไม่ต้องกักตัว รับเปิดประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ ออกประกาศเพิ่มจำนวน ประเทศ/พื้นที่ ที่สามารถเข้าไทยได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โดยไม่ต้องกักตัว จาก 46 เป็น 63 ประเทศ/พื้นที่

เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ ออกประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเภท (๑๓) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กาหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) อนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสาหรับบุคคลประเภท (๑๓)

“ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล” ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ศปก.กต ได้ประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาต ให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสาหรับบุคคลประเภท (๑๓) เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้มีการทบทวนรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (๑๓) โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศ และพื้นที่นั้น ๆ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้า ศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคคลประเภท (๑๓) ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายธานี ทองภักดี)
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ
และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ

ทั้งนี้ รายชื่อประเทศ/พื้นที่ ตามประกาศ ศปก. กต. ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 มีทั้งหมด 63 ประเทศ ประกอบด้วย

๑. ออสเตรเลีย ๒. ออสเตรีย ๓. บาห์เรน ๔. เบลเยียม ๕. ภูฏาน ๖. บรูไนดารุสซาลาม ๗. บัลแกเรีย ๘. กัมพูชา ๙. แคนาดา ๑๐. ชิลี ๑๑. จีน ๑๒. โครเอเชีย ๑๓. ไซปรัส ๑๔. สาธารณรัฐเช็ก ๑๕. เดนมาร์ก ๑๖. เอสโตเนีย ๑๗. ฟินแลนด์ ๑๘. ฝรั่งเศส ๑๙. เยอรมนี ๒๐. กรีซ ๒๑. ฮังการี ๒๒. ไอซ์แลนด์ ๒๓. อินเดีย

๒๔. อินโดนีเซีย ๒๕. ไอร์แลนด์ ๒๖. อิสราเอล ๒๗. อิตาลี ๒๘. ญี่ปุ่น ๒๙. คูเวต ๓๐. ลาว ๓๑. ลัตเวีย ๓๒. ลิทัวเนีย ๓๓. ลักเซมเบิร์ก ๓๔. มาเลเซีย ๓๕. มัลดีฟส์ ๓๖. มอลตา ๓๗. มองโกเลีย ๓๘. เมียนมา ๓๙. เนปาล ๔๐. เนเธอร์แลนด์ ๔๑. นิวซีแลนด์ ๔๒. นอร์เวย์ ๔๓. โอมาน

๔๔. ฟิลิปปินส์ ๔๕. โปแลนด์ ๔๖. โปรตุเกส ๔๗. กาตาร์ ๔๘. โรมาเนีย ๔๙. ซาอุดีอาระเบีย ๕๐. สิงคโปร์ ๕๑. สาธารณรัฐสโลวัก ๕๒. สโลวีเนีย ๕๓. ศรีลังกา ๕๔. สาธารณรัฐเกาหลี ๕๕. สเปน ๕๖. สวีเดน ๕๗. สวิตเซอร์แลนด์ ๕๘. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ๕๙. สหราชอาณาจักร ๖๐. สหรัฐอเมริกา ๖๑. เวียดนาม ๖๒. ฮ่องกง ๖๓. ไต้หวัน

ติดต่อโฆษณาได้ที่ หมายเลข 0849822409