ชัยภูมิเปิดอย่างอลังการกีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 47 หลังโควิด-19 ซา

(6 ธ.ค.2565 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รอง ผวจ.ชัยภูมิ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป รอง นายกฯอบจ.ชัยภูมิ เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ของฝั่งหุบเขา ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนภูเขียว , โรงเรียนคอนสวรรค์ , โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา , โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ,โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ,โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ,โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จำนวน 8 โรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนในขณะนั้นได้เกิดแนวความคิดร่วมกันว่าจะหาวิธีใดที่จะส่งเสริมให้โรงเรียนมัธยมศึกษาตามชนบทหุบเขาได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างมากขึ้น มีโรงเรียนต่างๆในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากในปัจจุบันรวมกว่า 63 โรงเรียน จนกลายเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาระดับจังหวัด ในครั้งที่ 15 มาตั้งแต่ช่วงพ.ศ 2533 โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิจึงได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจาก “กีฬานักเรียนโซนหุบเขา” เป็น “กีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา )” ถือได้ว่าเป็นมหกรรมกีฬาสถาบันการศึกษาจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับการยอมรับในระดับภาคและประเทศไทยมาตลอด

และในการแข่งขันครั้งที่ 37 – 38 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กีฬา สพม.ชัยภูมิ เกมส์ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา )” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 กำหนดให้ วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันกีฬาแห่งชาติ” เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์การกีฬา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องจากทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 และรัฐบาลได้ประกาศนโยบายดังกล่าว เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ระดับเยาวชน ระดับชาติ และเฉลิมฉลองวันกีฬาแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลของประเทศไทยมาต่อเนื่องยาวนานมาจนปัจจุบัน

ต่อมาปี พ.ศ.2559 นับว่าเป็นครั้งที่ 41 ที่ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ในขณะนั้น ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ให้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น “กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา)” กลับมาเป็นชื่อเดิมของการเริ่มต้นที่จะให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับคนในท้องถิ่นได้มากขึ้นโดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดอื่นๆ ทั้งเอกชนและท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ประจำปี 2565 เป็นครั้งที่ 47 โดยกำหนดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยพิธีเปิดการแข่งขันฯได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่

ด้าน นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และต้านภัยจากยาเสพติด ปลูกฝังการเป็นนักกีฬาที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการร่วมกับต่างสถาบันการศึกษา เน้นความเป็นระเบียบ มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และความสามัคคี พัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล การแข่งขันครั้งนี้ ได้กำหนดประเภทกีฬาที่จัดแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 1) กรีฑา 2) เทเบิลเทนนิส 3) แบดมินตัน 4) มวยสากลสมัครเล่น 5) มวยไทยสมัครเล่น 6) ยกน้ำหนัก 7) ว่ายน้ำ 8) วอลเล่ย์บอลในร่ม 9) วอลเล่ย์บอลชายหาด 10) ฟุตบอล 11) ฟุตซอล 12) บาสเก็ตบอล 13) เซปักตะกร้อ 14) แฮนด์บอล และ 15) เปตอง โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคชัยภูมิ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิทุกโรงเรียน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง