ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ และปล่อยพันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน 300 ตัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ และปล่อยพันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน 300 ตัว

 

 

วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ แม่น้ำป่าสัก บริเวณท่าน้ำวัดสำมะกัน ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดและปล่อยพันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน โดยมี พระครูปิยธรรมานันท์ เจ้าคณะตำบลท่าช้าง เจ้าอาวาสวัดสำมะกัน พร้อมด้วย นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยคัดเลือกแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี
ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด และปล่อยพันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน ซึ่งเป็นพ่อแม่พันธุ์ จำนวน 300 ตัว พันธุ์ปลากินพืช จำนวน 500,000 ตัว โดยการดำเนินกิจกรรมภายใต้การป้องกัน และควบคุมการระบาดของการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
วัชระ บุญแท้/อยุธยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment