นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณนำพสกนิกรน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ศรีสะเกษ-นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณนำพสกนิกรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่หอประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้นำพสกนกรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนางขวัญตา คิดดี ปลัดอาวุโส อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นางเพชรลดา เนตรเนติกุล ภรรยานายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทานและพสกนิกรชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมต่างน้อมจิตมั่นร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธาณด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่น ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า

ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานานัปการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อให้ทวยราษฎร์ความผาสุกร่มเย็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงค้นคิดวิธีลี่คลายบรรเทาปัญหา/ของราษฎรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระกรุณาพระราชทาน ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลงานโครงการมากมาย อันเกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ ล้วนได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณ ทั้งภายในประเทศและจากนานาประเทศ นับว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงพสกนิกรไทยทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจแก่ประเทศต่างๆหลายประเทศด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อปวงประชา ประดุจดั่ง “พ่อของแผ่นดิน” พระองค์จึงสถิตแนบแน่นอยู่ในดวงหทัย ทั้งทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นกำลังใจและกำลังศรัทธาของชาวไทยทุกหมู่เหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้าจึงขอร่วมจิตพร้อมน้อมแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตราบนิจนิรันดร์

หลังจากนั้น นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วยนางเพชรลดา เนตรเนติกุล ภรรยานายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ก็ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ดี มีความประพฤติดี จำนวน 95 ทุน ได้รับความเมตตาจากพระครูสุกิต โพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วย

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง