ที่ปรึกษาหอตากฯเผยรัฐบาลเปิดประเทศ เปิดการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไทย

ตาก-ที่ปรึกษาหอตากฯ ชี้รัฐบาล เปิดประเทศ เปิดการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวม- ด้านการค้าชายแดนจะขยายตัวเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก และนักธุรกิจรายใหญ่ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวถึงการที่รัฐบาลจะมีการเปิดประเทศ เปิดการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลไฮซีซั่น ปลายฝน-ต้นหนาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จากต่างประเทศ ที่จะเดินทางเข้ามา และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆภายในประเทศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดการขยายตัวและ ผลดีทางเศรษฐกิจ

ซึ่งจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่ในชุมชนและท้องถิ่นต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งการค้าย่านธุรกิจกระจาย เศรษฐกิจจะกระจาย โดยภาพรวม โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีมาตรการอย่างเข้มข้นในการตรวจสอบ ตรวจวัด และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19. อย่างจริงจัง ตามมาตรการเข้มข้นที่วางไว้ ภายหลังการเปิดประเทศไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เชื่อได้ว่าเศรษฐกิจจะกระตุ้น และกระจายไปโดยภาพรวมไปทั่วประเทศ

“สำหรับการค้าชายแดนไทย-เมียนมา นั้น มีการค้าขายที่ดีอยู่แล้ว และการเปิดประเทศจะทำให้การค้าขายด้านชายแดนขยายตัว มีมูลค่าส่งออก=นำเข้า สินค้า เพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นผลดีทางด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน=การท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงไปทุกระบบทางเศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนร่วมกันทั้งด้านการท่องเที่ยวการค้าการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม การเปิดประเทศเป็นผลดีในทุกมิติทางเศรษฐกิจ” นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง