ขอนแก่นอัดแคมเปญ111 จัดหนักจัดเต็มวอร์คอินฉีดวัคซีนทั้งจังหวัดรับเปิดประเทศ

ขอนแก่น -อัดแคมเปญ 111 จัดหนักจัดเต็มรับเปิดประเทศ ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิดแบบวอร์คอิน ทั้งจังหวัด พร้อมเปิดรับลงทะเบียนการเข้ารับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์แล้ว ขณะที่คนขอนแก่นเข้ารับการฉีดวัคซีนเกือบ 850,000 คนแล้ว

ที่หน่วยบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในหลายพื้นที่ของ จ.ขอนแก่น ยังคงให้บริการวัคซีนตามที่รัฐจัดสรรสำหรับการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนชาว จ.ขอนแก่น รวมทั้งผู้ที่มาทำงาน ศึกษาหรืออยู่ในเขต จ.ขอนแก่น เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องแน่นทุกหน่วยบริการ ทั้งที่ศูนย์ประชุมไคซ์ ในความรับผิดชอบของ รพ.ขอนแก่น,ขอนแก่น ฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าขอนแก่น ในความรับผิดชอบของ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,เทศบาลเมืองเมืองพล ในความรับผิดชอบของ รพ.พล รวมไปถึงที่ รพ.ขอนแก่น ราม, ศูนย์อนามัยที่ 7 และ รพ.ประจำอำเภอที่ต่างมีประชาชนทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวัคซีนจัดสรรเข็มที่ 1 ชิโนแวค และเข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า รวมไปถึงวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม ที่หน่วยบริการวัคซีนยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้การให้บริกาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งในส่วนของวัคซีนจัดสรรตามที่รัฐบาล โดย ศบค.ได้ทยอยส่งมอบให้กับจังหวัดที่มีมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงวัคซีนทางเลือกที่หน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรต่างๆจัดหาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ยังคงมีรอบกำหนดเวลาในการให้บริการของหน่วยบริการต่างๆอย่างต่อเนื่องทุกวันเช่นกัน ทำให้ขณนี้ภาพรวมทั้งจังหวัด มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว 849,560 คน คิดเป็นร้อยละ 67.63 จากจำนวนเป้าหมายคือ 70% ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัดคือ 1,256,172 คน ซึ่งทำให้ขณะนี้ยังคงมีประชาชนชาวขอนแก่นยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่ที่ 406,612 คน

“จากนโยบายการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.ที่จะถึงนี้ จังหวัดได้อัดแคมเปญ 111 ให้บริการวัคซีนแบบวอร์คอิน ให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เข็มแรก ที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยบริการวัคซีนในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือในจุดที่ให้บริการวัคซีนตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกำหนด โดยเฉพาะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า,ศุนย์ประชุมไคซ์,เทศบาลเมืองเมืองพล ,รพ.มัญจาคีรี,รพ.บ้านฝาง และ รพ.ชุมแพ ที่จะเป็นการให้บริการวัคซีนเข็มแรกแบบไม่มีกำหนดจำนวนคนฉีด เพียงแค่นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลก็สามารถที่จะได้รับการฉีดวัคซีนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิวตามลำดับในระบบหมอพร้อมหรือขอนแ่กนพร้อม”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า แคมเปญ 111 นอกจากประชาชนทั่วไปที่จะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกได้แบบไม่ต้องรอลำดับการเรียกในระบบหมอพร้อม หรือขอนแก่นพร้อม หรือขอนแก่นฉีดแล้วเด้อ ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยบริการวัคซีนทุกแห่งพร้อมที่จะให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 ชิโนแวค ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ขณะที่ รพ.ขอนแก่น ได้เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะรับวัคซีนบูสเตอร์ หรือเข็มที่ 3 คือแอสร้าเซเนก้า ที่สามารถขอลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนตามรอบเวลาและตามการจัดสรรวัคซีนในภาพรวมของจังหวัดอีกด้วย จึงขอให้ชาวขอนแก่นได้ประสานข้อมูลกับ รพ.และหน่วยบริการวัคซีนในพื้นที่ที่พักอาศัยหรือหน่วยบริการวัคซีนใกล้บ้าน เพื่อให้ จ.ขอนแก่น เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด-19 และร่วมกันก้าวผ่านวิกฤติเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไปด้วยกันภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง