โควิดระบาดหนัก!ปัตตานีปิด 20 หมู่บ้าน 8 ตำบล ขยายเคอร์ฟิวต่ออีก1เดือน

ปัตตานี-ผู้ว่าฯใช้ค่ายทหารเป็นโรงพยาบาลสนาม700เตียงและสั่งปิดพื้นที่อีก 20 หมู่บ้านใน 8 ตำบล พร้อมขยายเคอร์ฟิวอีก 1 เดือน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 256 4ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ในพื้นทึ่จังหวัดปัตตานียังคงมีจำนวนมาก หลังมีมาตรการตรวจเชื้อเชิงรุก จึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการรองรับ ล่าสุดวานนี้ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี

โดยล่าสุดยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 559 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 36,801 ราย ในขณะผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 369 ราย จำนวนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 21,645 ราย ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้มีมติให้มีการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน

จึงได้ออกคำสั่งของจังหวัดปัตตานี ให้ปิดพื้นที่เพิ่ม อีก 20 หมู่บ้าน ใน 8 ตำบล ของอำเภอสายบุรี เป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากพบว่า ในพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก จึงห้ามประชาชนเข้าหรืออกในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยังได้มีการออกคำสั่งของทางจังหวัดปัตตานี ในการขยายระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน โดยห้ามไม่ให้บุคคลใดในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งจากคำสั่งเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ต.ค.นี้ ให้ขยายเพิ่มอีก 1 เดือน โดยเริ่มตั่งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 ถึง วันที่ 30 พ.ย.64

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งเพิ่มโรงพยาบาลสนามอีก 1 แห่ง ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยใช้อาคารภายในค่ายฯ จำนวน 4 อาคาร รองรับผู้ป่วยได้จำนวน 700 เตียง ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง