ก.ธ.จ. อยุธยา  ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นกว่า 13  ล้านบาทมุ่งเน้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

ก.ธ.จ. อยุธยา  ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นกว่า 13  ล้านบาทมุ่งเน้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

 

 

วันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ อบต.เกาะเรียน นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อบต.เกาะเรียน  ติดตามสอดส่องโครงการฯ หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 13,281,000 ล้านบาท มีนายเกษม พึ่งเย็น ปลัด อบต. และนายมงคล สิทธิเขต ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกาะเรียน ให้การต้อนรับ
นายชานนท์  สุวรรณาภินันท์  เปิดเผยว่า  การลงพื้นที่ติดตามสอดส่องครั้งนี้เนื่องจากได้รับมอบหมายจากนายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การรับจัดสรรงบประมาณเกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุด

 

โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน้ำเกาะเรียน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา  งบ 9,484,000 บาท  โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบึงเกาะเรียน หมู่ที่ 2-3 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา  งบ 3,797,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 13 ล้านบาท  ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน้ำเกาะเรียน พบว่า จะมีงานสร้างกำแพงโบราณ  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานลานแสดงกลางแจ้ง และงานขยายเสาไฟฟ้า  มีวัตถุประสงค์เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีท้องถิ่น โดยเฉพาะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่   พร้อมผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ขณะเดียวกัน ได้เชื่อมโยงโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบึงเกาะเรียน บนพื้นที่ 9 ไร่ บริเวณหมู่ 2-3 ของตำบลเกาะเรียน ซึ่งเป็นเส้นทางออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้  พร้อมกันนี้ มีการสร้างสะพาน และสร้างถนนริมบึง  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือ กราบนมัสการพระ 9 วัด  รวมถึงพี่น้องประชาชนบนเกาะกว่า 100 หลังคาเรือน กว่า 400 คน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการธรรมาภิบาลพระนครศรีอยุธยาจะลงพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง  เพื่อติดตามความคืบหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ

วัชระ บุญแท้/อยุธยา

CNT:ch-newsthailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment