วันหยุดทีมตอบโต้โควิด!กู้ภัยมุสลิมเบตงลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

ยะลา – สมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง ทีมตอบโต้ covid -19 ในวันหยุดได้รับการประสานจากประชาชนขอความช่วยเหลือในการพ่นยาฆ่าเชื้อหลังจากผู้ติดเชื้อทางโรงพยาบาลเบตงมารับตัวไปรักษา จึงนำกำลังอาสาเข้าปฏิบัติหน้าที่พ่นยาให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2564 ศูนย์วิทยุสมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง ทีมตอบโต้ covid -19 ได้รับการประสานจากประชาชนขอความช่วยเหลือในการพ่นยาฆ่าเชื้อหลังจากผู้ติดเชื้อทางโรงพยาบาลเบตงมารับตัวไปรักษา ท่ามกลางฝนตกหนัก ภายหลังรับแจ้งได้จัดทีมชุดชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงทีมตอบโต้ covid -19 โดยได้ติดตั้งเครื่องพ่นยา ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับชุมชนต่างๆในพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ยังได้ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชิ้อ ตาม ตลาดนัด หอประชุม วัด โรงเรียน และพื้นที่เฝ้าระวัง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน หรือหมู่บ้านที่มีผู้ติดเชื้ออาศัยอยู่ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ย่านต่างๆได้อุ่นใจและมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง ซึ่งหลังจากมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไป พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมใส่แมสทำให้ชาวบ้านรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาก

โดยการออกพนยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องขอ จากผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ให้เข้าดำเนินการในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการเข้าดำเนินการนั้น จะทำฉีดพ่นทั่วชุมชน โดยเน้นสถานที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน ที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก อาทิ ตลาดสด ตลาดนัด วัด โรงเรียน หอประชุม ศาลาเอนกประสงค์ หรือแม้นแต่บ้านพักของผู้ติดเชื้อ ที่อยู่ในระหว่างการรักษาตัวอยู่ หรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยอยู่ระหว่างรอผลตรวจ

นายโยธิน ประชามติรัฐ หัวหน้าชุดปฏิบัตการทีมตอบโต้โควิด-19 เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ในขณะนี้อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีปริมาณผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดไปยังชุมชนต่างๆ จนส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่เกิดความหวาดกลัว ดังนั้นจึงได้รับการร้องขอจากผู้นำชุมชนให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออยู่บ่อยครั้ง ทางสมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง จึงได้ร่วมมือกันกับ ส่วนราชการ ประชาชน จัดซื้อเครื่องพ่น พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในสถานที่ของโรงพยาบาล

และจัดสรรรถยนต์เพื่อติดตั้งเครื่อง ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับชุมชนต่างๆ โดยบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งหากผู้นำท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการใด มีความต้องการให้ทางชุดกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงชุดทีมตอบโต้ covid -19 เข้าไปดำเนินการสามารถติดต่อประสานงานได้ ที่ เบอร์ 073-720-169 และ 080-716-9253 – 1669

เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง