ปธ.กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐฯลงพื้นที่พิพาทชายแดนเกาะโนแมนแลนด์ไทย-เมียนมา

ตาก-ปธ.กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ-กิจการชายแดนไทย-ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎร- ตรวจชายแดน พื้นที่พิพาทเกาะโนแมนแลนด์ ใต้สะพานมิตรภาพไทย=เมียนมาแห่งที่ 1 เสนอเร่งปักปันเขตแดน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเศรษฐกิจใหม่ ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ-กิจการชายแดนไทย-ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการฯ เดินทางไปตรวจ พื้นที่พิพาทบริเวณเกาะโนแมนแลนด์ ใต้สะพานมิตรภาพไทย=เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 บ้านริมเมย อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อศึกษา แนวทางแก้ไข ปัญหาข้อพิพาก เร่งดำเนินการปักปันเขตแดน ที่เป็นปัญหามายาวนาน รวมทั้งดูแนวทางการเปิดตลาดการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ที่ตลาดการค้าตลาดริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อสนับสนุนให้เกิดการค้ากระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนและเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่

นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ ความมั่นคงแห่งรัฐกิจ-การชายแดนไทย-ยุทธศาสตร์ชาติและ การปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ มาศึกษาแนวทางการปักปันเขตแดนเพื่อนำเสนอรัฐบาล เร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท โดยการปักปันเขตแดนให้เร็วที่สุด อีกทั้งยังจะมีการเสนอ และผลักดันในเรื่องของการเปิดท่าข้ามธรรมชาติ-ท่าเรือขนส่งสินค้า ตามริมแม่น้ำเมย เพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าท้องถิ่น ให้มีการค้าขาย ในชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจกระจายในท้องถิ่น เช่นเดียวกับเศรษฐกิจในระดับชาติ ได้กระจายในพื้นที่ ภายหลังซบเซามานานในช่วงที่เกิดวิกฤต

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19. อย่างไรก็ตามอาจจะมีการเปิดท่าเรือท่าข้ามธรรมชาติ หากมีการข้ามแดนจริง คงจะต้องมีการ ใช้มาตรการเข้มข้นในการตรวจ หาเชื้อไวรัสฯ ด้วยโดยใช้มาตรการที่เข้มข้น เพื่อสกัดกั้นไวรัส covid-19. อย่างดีที่สุด เช่นมาตรการ ที่ต้องมีการการฉีดวัคซีนป้องกันให้ครบโดส (ครบ 2 เข็ม และบูชเต้อร์โดสหรือเข็ม 3) และการตรวจหาเชื้อไวรัส ที่เข้มข้น ในการสว้อป เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล

“สำหรับกสรมาดูงาน บริเวณพื้นที่เกาะกลางแม่น้ำเมยระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อรับทราบถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการปักปันเขตแดนบริเวณดังกล่าว เพื่อคณะกรรมาธิการจะได้เร่งแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาท ด้านแนวเขตแดนระหว่างไทย-เมียนมา อีกต่อไป เนื่องปัญหาการปักปันเขตแดน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วจำเป็นที่จะต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จะ เร่งดำเนินการใน การผลักดัน การปักปันเขตแดน ในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด” ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ-กิจการชายแดนไทย-ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ “สภาผู้แทนราษฎร กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง