พิมายอ่วมหนัก!น้ำมูลไหลเข้าท่วมภายในวัดป่า และสถานที่ราชการจมบาดาล

นครราชสีมา – สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมายยังไม่คลี่คลาย น้ำมูลไหลเข้าท่วมภายในวัดป่า และสถานที่ราชการยังคงท่วมสูง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำลำน้ำมูลยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ไหลเข้าท่วมภายในวัดป่าบ้านขาม ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 70 เซนติเมตร พระภิกษุสงฆ์ต้องพายเรือเข้าออกภายในวัด เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงและมีแนวโน้มว่าจะท่วมสูงขึ้นอีก

ในส่วนสถานที่ราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอพิมาย ยังคงถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะ ที่ว่าการอำเภอพิมาย ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร บริเวณสนามด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย ถูกน้ำท่วมทั้งหมด ทำให้ผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการ ต้องจอดรถไว้ริมถนนและเดินลุยน้ำเข้ามาติดต่อราชการ เช่นเดียวกันกับ สถานีตำรวจภูธรพิมาย บ้านพักข้าราชการตำรวจ ที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล ปริมาณน้ำยังคงท่วมสูง

โดยคาดว่า ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลยังคงจะสูงขึ้นต่อไปอีก หลังจากมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังคงไหลเข้ามาสะสมอยู่ภายในเขื่อนพิมายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมายมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 5,049,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 140.27 % ของความจุ โดยต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมายอย่างใกล้ชิด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง