“บิ๊กติ่ง”ล่องใต้สั่งลุยสร้างรั้วชายแดนอีเล็กทรอนิกส์สกัดภัยแทรกซ้อยไทย-มาเลเซีย

นราธิวาส-“บิ๊กติ่ง”ล่องใต้ตามคืบหน้าสร้างรั้วชายแดนอีเล็กทรอนิกส์ สกัดภัยแทรกซ้อนไทย-มาเลเซีย-ป้องกันโควิด

พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการ กอ.รมน.ราชอาณาจักร และคณะ ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการเพิ่มประสอทธิภาพการควบคุมพื้นที่แนวชายแดนด้าน จ.นราธิวาส ตามแผนงานโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เพื่อป้องกันเฝ้าตรวจบริเวณแนวชายแดน เป็นการสกัดกั้นจำกัดการเคลื่อนย้ายข้ามแดน ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงการหลบหนีเข้าเมือง การนำเข้าอุปกรณ์อาวุธใช้ในการก่อเหตุ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

รวมไปถึงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ผ่านผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แถมยังสามารถพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต และเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ำสุไหงโกลก โดยมี พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9 พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.แก.นราธิวาส ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร และเจ้าหน้าที่ชุด CCTV จากกองทัพบก รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 นาย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

โดย พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้บรรยายโดยสรุป ว่า เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็นชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการเพิ่มประสอทธิภาพการควบคุมพื้นที่แนวชายแดน

ด้าน จ.นราธิวาส จำนวน 2 โครงการ คือ 1. ก่อสร้างผนังเขื่อนป้องกันตลิ่งระยะทาง 7.528 ก.ม.ด้วยงบประมาณ 407,023,700 บาท เนื่องจากประเทศมาเลเซียก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้ริมตลิ่งฝั่งไทยถูกน้ำกัดเซาะ 2. ก่อสร้างรั้วความมั่นคงอีเล็กทรอนิกส์ ระยะทางยาว 6 ก.ม. ด้งบงบประมาณ 52,750,409 บาท ด้วยการติดตั้งระบบ CCTV ในพื้นที่ 4 ชุมชนริมตลิ่งแม่น้ำสุไหงโกลก ในพื้นที่ อ.ตากใบ คือ ชุมชนตาบา ต.เจ๊ะเห ชุมชน ต.เกาะสะท้อน ชุมชน ต.โฆษิต

และชุมชน ต.นานาค ซึ่งกล้อง CCTV ทั้ง 282 ตัว มีประสิทธิภาพในการจับใบหน้า การซูม จับภาพมองคงทีและการหมุนไปมา ที่มีการติดตั้งบริเวณริมตลิ่งโดยไม่ได้มีการแบ่งแยกพี่น้องประชาชนขาวไทยและมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ทำงายวิถีชีวิตของประชาชนทั้ง 2 ฟากฝั่งแต่อย่างใด ซึ่งโครงการทั้ง 2 อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนสำรวจถึงความเหมาะสมในการติดตั้ง หรือการก่อสร้าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ต่อมานราธิวาส พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการ กอ.รมน.ราชอาณาจักร และคณะ ได้เดินทางไปยังด่านศุลกากรตากใบ เพื่อลงเรือสปีดโบ๊ท ของตำรวจน้ำตากใบ ล่องไปตามแม่น้ำสุไหงโกลก เพื่อดูสถานที่ในการก่อสร้างผนังเขื่อนป้องกันตลิ่ง และรั้วความมั่นคงอีเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งได้พบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนของชุดควบคุมป้องกันชายแดน ที่มีการกระจายกำลังกันตั้งปฏิบัติหน้าที่ ในการสกัดกั้นสิ่งผลกฏหมาย ภัยแทรกซ้อนที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคง รวมทั้งเป็นการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง ของกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่อาจจะมรการนำพาเชื้อไวรัสโควิด 19 มาแพร่ระบาดในประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง