เสนาธิการทหารบกสั่งยกระดับดูแลความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

ยะลา – เสนาธิการทหารบก / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก ตรวจความพร้อมในการลาดตระเวนและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน ไทย – มาเลเซีย ด้านอำเภอเบตง 

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64ที่สนามบินนานาชาติอำเภอเบตง จ.ยะลา พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก /ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก และคณะ เดินทางลงพื้นที่อำเภอเบตง โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตงและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

การเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน และรับฟังการบรรยายสรุปแผนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติเบตง และรับฟังคำบรรยายสรุปของหน่วย ร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ พร้อมกันนี้ยังกำชับให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรวจสอบช่องทางข้ามธรรมชาติที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ด้านอำเภอเบตง ตรงข้ามกับด่านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย

อีกทั้งได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบด้านอำเภอเบตงและเน้น ย้ำกำลังพลการ์ดห้ามตก ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ตลอดจนให้หน่วย บูรณา การในการปฎิบัติการร่วมกันกับทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และเฝ้าระวังภัยแทรกซ้อนต่อความมั่นคงชายแดนในทุกมิติ รวมถึงการเสริมกำลังตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายอาวุธ ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งการคัดกรองบุคคล ตลอดจนการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้ามาในราชจักรไทย

เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง