เสื้อแดงอีสานประกาศกากบาทลงคะแนนเพื่อไทยทั้งภาคเลือกตั้งใหญ่กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง

ขอนแก่น:เสื้อแดงอีสานจัดเวทีคู่ขนานการประชุมพรรคเพื่อไทย ประกาศขยายเครือข่ายหนุนคนอีสานลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยทั้งภาค พร้อมอยากเห็นพรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2564 ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาเครือข่ายคนเสื้อแดงอีสาน จัดกิจกรรมเวทีคู่ขนานประชุมรับฟังความคิดเห็นของแกนนำแนวร่วม นปช.และกลุ่มคนเสื้อแดงจาก ทุกจังหวัดในภาคอีสานเพื่อรวบรวมประเด็นการพูดคุย แล้วนำเสนอความคิดเห็นของประชาชนชาวอีสาน พร้อมยื่นส่งต่อหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่เดินทางมาประชุมใหญ่สามัญที่ จ.ขอนแก่น ที่โรงแรมอำนวยสุข อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาเครือข่ายคนเสื้อแดงอีสาน กล่าวว่า เวทีประชาชนคิด เพื่อไทยทำ ตั้งใจว่าจะจัดประชุมตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 จนกระทั่งพรรคเพื่อไทยได้จัดประชุมใหญ่ที่ขอนแก่นจึงถือ โอกาสนี้จัดเวทีคู่ขนาน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมประกาศสนับสนุนพรรคเพื่อไทย ขยายเครือข่ายในการสนับสนุนการลงคะแนน ให้พรรคเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง

“เวทีนี้เป็นเวทีคนเสื้อแดงภาคอีสาน ที่ต้องการประกาศว่าคนเสื้อแดงไม่เคยลืมกัน และยืนยันว่าพวกเรายังคงเลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศ พร้อมกับของชูนโนบายของพรรคเพื่อไทย ผลงานในอดีตตั้งแต่นายกทักษิณได้ริเริ่มเอาไว้ ทั้ง นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค โอทอป และกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นนโยบายที่เข้าถึงความต้องการของประชาชน เป็นนโยบายที่กินได้ เป็นแบบอย่างที่ดีที่มีนายกรัฐมนตรีวางนโยบายในการดูแลประชาชนแต่รัฐบาลเผด็จการ รู้สึกว่ายิ่งอยู่ยิ่งทำให้ประชาชนทุกข์ยาก ไม่มีอนาคต”

ผศ.พรรณวดี กล่าวต่ออีกว่า คนเสื้อแดงอีสานต้องการสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศอีกครั้ง เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ ให้ประชาชนมีประชาธิปไตยที่เป็นสากล มีอนาคต มีความหวัง เกิดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แก้ไขความยากจน แก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ ปัญหายาเสพติด แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งการสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดของการประชุมคนเสื้อแดงในวันนี้ จะนำไปส่งต่อให้กับรศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย เพื่อส่งมอบให้กับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง