ปปส.ภาค3-4 หารือเข้มแม่ทัพภาค 2-แม่ทัพน้อย หาแนวทางทลายยาเสพทะลักชายแดน

 

นครราชสีมา-ปปส.ภาค3-4 หารือเข้มแม่ทัพภาค 2-แม่ทัพน้อย หาแนวทางทลายยาเสพทะลักชายแดน
27 ตุลาคม 2564
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ตามที่ นายวิชัย  ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
( ป.ป.ส.) มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในทุกมาตรการ ทั้งมาตรการปราบปราม มาตรการบำบัดรักษา มาตรการป้องกัน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ได้มอบหมายให้ สำนักงาน ปปส.ภาค 3 นำโดย นายณรงค์  วรหาญ  ผอ.ปปส.ภาค 3 พร้อมด้วย นายภิญโญ  โฆสิต ผอ.ปปส.ภาค 4 สำนักงาน ปปส.ภาค 4 และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 3 ปปส.ภาค 4 ได้เดินทางขอเข้าพบพลโท สวราชย์  แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2
เพื่อร่วมหารือเข้มเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยเน้นมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ความร่วมมือระหว่างประเทศตามกลไก ชุดประสานงานประจำพื้นที่(Sub GBC) มาตรการป้องกัน เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดครูฝึกทหารกองประจำการ
เพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้ทหารกองประจำการ การอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ฯลฯ มาตรการด้านบำบัดรักษา
(ศูนย์วิวัฒน์ฯ ในหน่วยทหาร) ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี
ต่อมาได้เดินทางขอเข้าพบ พลโท กิตติศักดิ์  บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2 รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง(กอ.รมน.ภาค 2) โดยเฉพาะงาน กอ.รมน.จังหวัด (รองผู้ว่าฝ่ายทหาร) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวชายแดน การพัฒนาทางเลือก เน้นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ในมาตรการการป้องกันยาเสพติด ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างยั่งยืนอีกต่อไปด้วย
#ทีมข่าวโคราช
#ปปส.ภาค3 #ปปส.ภาค4
#กองทัพภาคที่ 2
CNT:CH-NEWSTHAILAND
“พื้นที่ข่าวทั่วไทยออนไลน์ทั่วโลก”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง