โควิดวันนี้!ดับต่ำร้อย ติดเชื้อใหม่ต่ำหมื่น เข้าข่าย ATK กว่า 2,000 ราย

ศบค. รายงานสถานการณ์ โควิดวันนี้ ผู้ป่วยใหม่ต่ำหมื่น เสียชีวิตต่ำร้อย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK กว่า 2,000 ราย ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก 2,355 ราย

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 8,452 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,654 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 631 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 160 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,846,452 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หายป่วยกลับบ้าน 8,449 ราย หายป่วยสะสม 1,730,871 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 57 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 98,096 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 2,355 ราย และติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 2,653 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง