ชัยภูมิ-ปปส.ภาค 3 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชัยภูมิ

ปปส.ภาค 3 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชัยภูมิ

 

 

 

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตามที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีนโยบายให้ติดตามช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัย พร้อมมอบหมายให้ นายณรงค์ วรหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค 3 และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปส.ภาค 3 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโดน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

 

 

โดยมอบถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม จำนวนมาก เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ในช่วงนี้ เนื่องจากว่าที่ผ่านมา จังหวัดชัยภูมิ ถูกน้ำท่วมหนักในหลายอำเภอ ทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง ได้รับความเดือนร้อน และอยากให้ประชาชนสู้ไปด้วยกัน ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ จะเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ ยังสร้างการรับรู้ การอำนวยความยุติธรรม ประชาสัมพันธ์งานด้านยาเสพติด ช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด ผ่านสายด่วน 1386 ช่องการให้ความช่วยเหลือด้านความยุติธรรม ผ่านทางยุติธรรมชุมชน หรือยุติธรรมจังหวัดตามนโยบายดังกล่าว

 

CNT:ch-newsthailand รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง