ชาวขอนแก่นแห่ฉีดวัคซีนแล้วเกือบ 65 % ผู้ว่าฯย้ำ 1 พ.ย.ต้องครบ 70 % ตามเป้าหมาย

ขอนแก่น-ชาวขอนแก่นแห่ฉีดวัคซีนแล้วเกือบ 65 % ผู้ว่าฯย้ำชัด 1 พ.ย.ต้องได้รับวัคซีนครบ 70 % ตามเป้าหมาย ขณะที่โรงพยาบาลต่างๆเปิดให้บริการวัคซีนสูตรไขว้แบบวอร์คอิน หลายพื้นที่ วอนทุกคนตรวจสอบข้อมูลและเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 อย่างพร้อมเพรียง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ หรือไคซ์ จ.ขอนแกน ยังคงมีประชาชนทยอยกันเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ชิโนแวค ตามการประกาศวอร์คอินของ รพ.ขอนแก่น ที่กำหนดให้ประชาชนทั่วไป คือบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่มีคิว จำกัดจำนวนวันละ 500 คน โดยมีประชาชนที่ทราบข่าวทั้งที่มีทะเบียนบ้านในเขต จ.ขอนแก่น และ ผู้ที่เดินทางมาทำงาน หรือมาศึกษาหรือมาประกอบธุรกิจในพื้นที่ต่างทยอยกันมารับบัตรคิวและเข้ารับการฉีดวัคซีนที่รัฐจัดสรรสูตรไขว้เข็มที่ 1 ชิโนแวค ตลอดทั้งวันในวันนี้กันอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับ โรงพยาบาลต่างๆ ในเขต จ.ขอนแก่น ที่มีการทยอยเปิดให้บริการวัคซีนแบบวอร์คอิน สำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ได้กำหนดไว้ในการเร่งกระจายวัคซีนลงทุกพื้นที่ของจังหวัดได้ได้ 70% ภายในวันที่ 1 พ.ย.ที่จะถึงนี้

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ตัวเลขถึงวันที่ 24 ต.ค. พบว่าคนขอนแกนได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วรวม 792,400 คน คิดเป็น 63.1% ของจำนวนประชากรเป้าหมาย 70% คือ 1,256,172 คน ดังนั้นขณะนี้คงเหลือประชากรีชาวขอนแก่นที่จะเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 อีกเพียง 463,468 คนก็จะครบตามเป้าหมายในการให้บริการวัคซีนเข็มแรก ให้กับคนขอนแก่นให้ได้ 70% ภายในวันที่ 1 พ.ย. ตามที่ทางจังหวัดนั้นได้กำหนดไว้ ซึ่งจะสอดรับกับแผนการเปิดประเทศของรัฐบาลที่จะเริ่มในวันที่ 1 พ.ย. เช่นกัน ดังนั้นขณะนี้หน่วยบริการวัคซีน ของโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ,โรงพยาบาลเอกชน,โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย ต่างเร่งการฉีดวัคซีนให้กับชาวขอนแก่นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทั้งวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรสูตรไขว้ เข็มที่ 1 ชิโนแวคและ เข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า รวมไปถึงวัคซีนทาวเลือกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆจัดหาคือชิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ยังคงมีกำหนดการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องทุกวัน


“ จะเห็นได้ว่าในเดือน ต.ค.นี้ หน่วยบริการวัคซีนทุกแห่งทั้งจังหวัดได้เน้นหนักในการให้บริการเชิงรุกในการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวขอนแก่นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการให้บริการแบบวอร์คอิน สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปรวมไปถึงกลุ่มเป้าหมาย 608 คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขณะเดียวกันการฉีดวัคซีนให้กับเด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่ขณะนี้ทุกพื้นที่ได้เร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไฟเซอร์ให้กับกลุ่มอายุดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกวันเช่นกัน ดังนั้นแผนงานที่คนขอนแก่นจะได้รับวัคซีน 70 % ภายในวันที่ 1 พ.ย.นั้นมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างสำเร็จจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมทั้งจังหวัดตามความร่วมมือกันของทุกฝ่ายอย่างเข้มงวด”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า สำหรับแผนการเปิดภาคเรียนในเทอมที่ 2 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนั้น ขณะนี้แผนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มอายุ 12-18 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา มีความคืบหน้าในแผนการดำเนินงานทุกวัน ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนให้กับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายโรงเรียนเด็กๆในกลุ่มอายุ 12-18 ปี ได้รับวัคซีนเข็มแรกกันทุกคนแล้ว และคณะครู รวมไปถึงบุคลากรทางด้านการศึกษาได้รับวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 90 ซึ่งศึกษาธิการจังหวัดได้เสนอแผนการเปิดภาคเรียน ระยะแรกคือวันที่ 1 พ.ย. มาแล้วในกลุ่มประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา

แต่ยังคงเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสลับวัน ขณะที่เทศบาลนครขอนแก่นที่ได้เสนอแผนการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัดมาแล้วเช่นกัน ดังนั้นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในขั้นตอนต่างๆทุกโรงเรียนพร้อมต่อการเปิดภาคเรียนที่กำลังจะมาถึงแล้วอย่างเข้มงวด ขณะที่โรงเรียนบางแห่งได้ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 15 พ.ย. ซึ่งทั้งหมดต้องเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรการคุมเข้มจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มงวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง