ประจวบฯพร้อมจัด “PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021” คาดเงินสะพัด 100 ล้านบาท

 

ประจวบฯพร้อมจัด “PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021” คาดเงินสะพัด 100 ล้านบาท

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021 ณ สนาม พีที ประจวบ เซอร์กิต จ.ประจวบฯ ในรูปแบบสนามเฉพาะกิจซึ่งเป็นสนามแข่งรถเลียบเขาช่องกระจกและชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24-28 พ.ย.64 โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดฯ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ น.ส.แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบซูม

 

นายศราวุธ ประจำพบ ผู้แทนจาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอแผนการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021 ณ สนามแข่ง จ.ประจวบฯให้ที่ประชุมทราบว่าจะใช้ถนนเส้นทางเลียบอ่าวประจวบฯ และเขาช่องกระจก ระยะทางประมาณ 2.3 กม.

 

 

เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 24-28 พ.ย.64 เวลา 07.30-18.30 น. ตลอดการแข่งขันจะมีการกั้นช่องทางให้รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสามารถสัญจรได้ตลอดเวลา ส่วนรถยนต์จะมีการจัดทำเส้นทางเลี่ยงให้สัญจรได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตามหากมีเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีรถพยาบาลนำพาผู้ป่วยผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจะมีการประสานให้หยุดการแข่งขันชั่วคราวเพื่อเปิดช่องทางให้รถพยาบาลสามารถแล่นผ่านได้
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังมีการจัดมินิ มอร์เตอร์โชว์ ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดฯ โดยมีการออกบูธของบริษัทรถต่างๆ และการจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าชุมชนของผู้ค้าผู้ประกอบการ ใน จ.ประจวบฯ เริ่มวันที่ 25-28 พ.ย.64 เวลา 11.00 – 21.00 น. คาดว่าจะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับ จ.ประจวบฯ มากกว่า 100 ล้านบาท โดยมีรถยนต์เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 300 คัน มีร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 ร้านค้า และมีประชาชนเข้าร่วมชมงานมากกว่า 20,000 คน
ด้าน นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางผู้จัดการแข่งขันเคยเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯมาแล้วเพื่อขออนุญาตจัดการแข่งขัน แต่ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปก่อนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนั้น ดังนั้น หากจะมีการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทางผู้จัดก็จะต้องเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้ง โดยจะต้องมีการจัดทำรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน รวมถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ที่สำคัญควรจะมีการจัดส่งรายชื่อผู้ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ทำการตรวจสอบว่าได้รับวัคซีนโควิดครบโดสในระยะเวลาตามที่กำหนดหรือไม่ด้วย

 

ด้าน นายเสถียร เจริญเหรียญ กล่าวว่าจังหวัดพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว แต่อยากให้ทางผู้จัดการแข่งขันมีมาตรการรองรับที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด เช่น เรื่องของเสียงที่อาจจะค่อนข้างดังจึงขอให้ผู้จัดการแข่งขันหาแนวทางป้องกันเพื่อลดผลกระทบ รวมทั้งการวางแผนด้านการจราจรและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน นอกจากนี้จะต้องเร่งรัดจัดทำรายละเอียดแผนการจัดการแข่งขันให้แล้วเสร็จก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯพิจารณาในสัปดาห์หน้า เพื่อจะได้มีเวลาในการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้น พร้อมเน้นย้ำเรื่องของผู้เข้าชมการแข่งขันที่จะต้องไม่มีภาพของความแออัดเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ของ จ.ประจวบฯ ยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันจำนวนมากอยู่ และขอให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาหนังสือขออนุญาตจัดการแข่งขันให้ถูกต้องตามระเบียบราชการด้วย.

 

อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.ประจวบฯ

CNT:CH-NEWSTHAILAD

“พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก” รายงาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง