น้ำลำบริบูรณ์สมทบกับลำเชียงไกรไหลท่วมอำเภอคงจมน้ำนับร้อยหลังคาเรือน

นครราชสีมา –น้ำลำบริบูรณ์สมทบกับลำเชียงไกรไหลถึงอำเภอคงแล้วล่าสุดทะลักเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนของชาวบ้านจมน้ำนับร้อยหลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่คลี่คลาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำตะคอง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 325.51 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 103.51 % ของความจุที่ระดับเก็บกัก ยังคงระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง อำเภอโนนไทย ได้ระบายน้ำภายในอ่างเก็บน้ำออกเช่นเดียวกัน

ทำให้ปริมาณน้ำได้ไหลมาสมทับกันในพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ก่อนที่จะไหลลงลำบริบูรณ์และลำเชียงไกร ทำให้ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ได้ไหลเข้าท่วม ถนนสาย โนนสูง-ขามสะแกแสง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ20-30 เซนติเมตร ระยะทางยาว 5 กิโลเมตร รถเล็กสัญจรผ่านไปมาลำบาก

อีกทั้งปริมาณน้ำยังได้ไหลเข้าท่วมวัด โรงเรียน บ้านเรือนของชาวบ้าน บ้านตะโกทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลตาจั่น อำเภอคง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 100 หลังคาเรือน นางปราณี น้อยบัวทิพย์ อายุ 70 ปี ชาวบ้านตะโกทุ่ง บอกว่า ตนเองถูกน้ำท่วมเป็นรอบที่สองแล้ว โดยรอบแรกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ทำให้ต้องขนย้ายข้าวของภายในบ้านนำออกมาไว้ริมถนน แต่ในรอบนี้ ปริมาณน้ำเริ่มท่วมสูงขึ้นประมาณ 50-60 เซนติเมตร และ มีแนวโน้มจะท่วมสูงกว่ารอบที่แล้ว เพราะปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทุกวัน

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 10 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโนนสูง คง เมืองยาง ประทาย สีคิ้ว พิมาย โนนไทย ปักธงชัย สูงเนินและอำเภอเมืองนครราชสีมา แบ่งเป็น 63 ตำบล 297 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 26 ชุมชน 8,318 ครัวเรือน และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ท่วมขังออกไปตามแนวลำน้ำลำตะคอง ลำน้ำลำเชียงไกรและลำน้ำมูล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง