ชัยภูมิ-กสทช.จัดอบรมยกระดับเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นภาคอีสาน

กสทช.จัดอบรมยกระดับเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นภาคอีสาน
24 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น  นายมนัส ทรงแสง นายกสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร และประธานสหพันธ์
พร้อมด้วยนายปราสาท หิวัญวัฒนะ HS3PLF
นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยุซีบีจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสหพันธ์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่นอาสาสมัครสื่อสาร
ฉุกเฉินในสังกัดสำนักงาน กสทช.  พร้อมเชิญตัวแทนสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20 จังหวัด
ขณะที่นายชูชีพ สัญจรโคกสูง HS3 vff นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชัยภูมิและนายคณิศร จำเนียรทรัพย์ Hs3 jlp นายวุฒิ หงษ์ไทย HS3TXB เป็นตัวแทนสมาคมนักวิทยุฯชัยภูมิ ร่วมการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย
เนื่องจากตามที่สหพันธ์สมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประเทศไทย โดยสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร ซึ่งทำหน้าที่เป็น
องค์กรตัวแทนของสหพันธ์ฯได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่นอาสาสมัครสื่อสารฉุกเฉินในสังกัดสำนักงาน กสทช. ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการดังกล่าวแล้วนั้น สหพันธ์ฯ จึงได้มีหนังสือขอเชิญประชุมรับฟัง การชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นโครงการฯ. เพื่อจะให้โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อกิจการวิทยุสมัครเล่น และประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างแท้จริง
โดยได้มีการกำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดประชุม ตามรายละเอียดในหนังสือที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น ซึ่งตาม
กำหนด การดังกล่าวได้มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โดวิด-19 อย่างรุนแรง ทำให้ทางรัฐบาลได้มีมาตรการและมีคำสั่งห้าม การจัดประชุมสัมมนา ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สหพันธ์ฯ จึงต้องเลื่อนเวลาในการจัดประชุมฯออกไป
แต่
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส โดวิด – 19 ในปัจุบันนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และได้ประสานงานกับเจ้าของสถานที่จัดงานได้รับแจ้งว่าสามารถ
จัดการประชุมได้
ทางสหพันธ์ฯ จึงได้กำหนดจัดการประชุม ครั้งใหม่สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจะจัดที่จังหวัด
ขอนแก่น ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ในวันที่22 – 23 ตุลาคม
2564 ที่ผ่านมา.//
CNT:ch-newsthailad
“พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง