ทน.ขอนแก่นพร้อมเปิดภาคเรียนเทอม 2 นำร่องระดับชั้นมัธยมศึกษาเริ่ม 1 พ.ย.นี้

ขอนแก่น-ทน.ขอนแก่น พร้อมเปิดภาคเรียนเทอม 2 เน้นหนักระดับชั้นมัธยมศึกษาเริ่ม 1 พ.ย.นี้ “ธีระศักดิ์” ระบุ นักเรียน-ครู รับวัคซีนแล้วกว่า 90 % กำชับมาตรฐานความปลอดภัยจากโควิด-19 อย่างเข้มงวด ห้ามจัดกิจกรรมช่วงพักเที่ยง หรือเล่นกีฬาต่างๆทั้งหมด มั่นใจผู้ปกครองเข้าใจ ส่งบุตร-หลาน เข้าเรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไซค์ อย่างพร้อมเพรียง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 ต.ค.2564 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หรือ ทน. เปิดเผยว่า ขณะนี้การนำนักเรียน ในอายุ ระหว่าง 12-18 ปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ตามที่รัฐบาลกำหนดแล้วมากกว่าร้อยละ 88 ซึ่งภายในสัปดาห์หน้าจะเร่งทำการสำรวจนักเรียนที่ตกหล่น ให้ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนกันให้ครบทุกคน เพื่อเตรียมการที่จะเปิดทำการเรียนการสอน ให้ได้ภายในเทอมที่ 2 ที่กำหนดการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พ.ย.ที่จะถึงนี้ โดยที่ในระยะแรกได้กำหนดการเปิดภาคเรียน ในกลุ่มระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายบางห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมด ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง, โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม, โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะระดับชั้น มัธยมศึกษา โดยทำการเปิดเรียนแบบสลับวันเรียน เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 2564 โดยระดับชั้นประถมศึกษายังไม่มีการเปิดภาคเรียน ,โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ระดับประถมศึกษายังไม่พร้อมเปิดภาคเรียนแต่ระดับมัธยมศึกษาพร้อมเปิดเรียน เริ่มวันที่ 15 พ.ย.

                                                        ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

“โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่, โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย พร้อมเปิดภาคเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มวันที่ 1 พ.ย. ขณะที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก, โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู, โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแวง, โรงเรียนเทศบ้านตูม, โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) ยังไม่พร้อมเปิดภาคเรียน ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะต้องตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆให้แน่ชัดอีกครั้ง ซึ่งเทศบาลฯเหลือเวลาอีก 1 สัปดาห์ในการเร่งสำรวจกลุ่มนักเรียนที่จะเข้ารับวัคซีนเข็มแรก ที่อาจจะมีตกหล่น และหากเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เด็กๆจะได้รับวัคซีนมากกว่าร้อยละ 90 ขณะที่คณะครู นั้นขณะนี้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มไปแล้วกว่าร้อยละ 90”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อมีการเปิดภาคเรียนและมีการจัดการเรียนการสอนได้จริง จากการประเมินร่วมกันของทุกฝ่าย โรงเรียนแต่ละแห่งจะกำหนดแผนการเรียนการสอน ทั้งการสลับวันเรียนหรือการกำหนดช่วงของการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน โดยมีการห้ามจัดกิจกรรมในช่วงพักเที่ยงในด้านต่างๆเด็ดขาด และการห้ามไม่ให้เด็กๆนั้นเล่นกีฬาในช่วงพักเที่ยงทุกชนิด ขณะที่ในช่วงระหว่างกาทำการเรียนการสอน การเข้า-ออกของบุคคลต่างๆจะต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ตั้งจุดโดยมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน การคุมเข้มในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ, รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร,การรับประทานที่จัดเป็นชุดห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมั่นใจว่าผู้ปกครองจะส่งบุตร-หลาน เข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่กำลังจะมาถึงอย่างพร้อมเพรียงและมั่นใจมาตรการควบคุมและป้องกัน ซึ่งเทศบาลฯได้ถือปฎิบัติในทุกมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง