ท่องเที่ยวเมืองน่านคึกคัก นทท.แห่สัมผัสหมู่บ้านสะปันอำเภอบ่อเกลือจนที่พักไม่เพียงพอ

น่าน-กองทัพนักท่องเที่ยว มุ่งหน้าเข้าเที่ยวหมู่บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ รถติดเป็นทางยาว ที่พักไม่เพียงพอ

ช่วงวันหยุดยาว ที่หมู่บ้านสะปัน ต.ดงพญา อ.บ่เกลือ จ.น่าน กลับมาคึกคักด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากอีกครั้ง หลังมาตการป้องกันโรคโควิด 19 เริ่มผ่อนคลาย โดยนักท่องเที่ยวจำนวนมากมุ่งหน้าเข้าเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติ และพักแรมที่หมู่บ้านสะปัน ต.ดงพญา อ.บ่เกลือ จ.น่าน ซึ่งหมู่บ้านตั้งอยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยแม่น้ำ 3 สาย ลำน้ำว้า ลำน้ำมาง และลำน้ำสะปัน ไหลผ่าน สวยงามด้วยธรรมชาติและอากาศบริสุทธ์

ส่งผลให้การจารจรติดขัด จำนวนรถยนต์ และจักรยานยนต์จำนวนมากหลั่งไหลเข้าหมู่บ้าน จนรถติดเป็นเส้นทางยาว เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปภร. และ จิตอาสา ต้องคอยให้บริการนักท่องเที่ยว โบกรถ และ ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และที่พักแรมไม่เพียงพอ นักท่องเที่ยวหลายรายต้องกลับออกไปพักที่อำเภอบ่อเกลือ ซึ่งอยู่ห่างไป 8 กิโลเมตรแทน

อย่างไรก็ตาม นายเสน่ห์ วิวัฒน์ดงพญา กำนันตำบลดงพญา อ.บ่อเกลือ บอกถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังหมู่บ้านสปัน อ.บ่อเกลือ ว่าวทางหมู่บ้านสปัน ยินดีและพร้อมรับนักท่องเที่ยว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของหมู่บ้าน โดยเฉพาะมาตการป้องกันโควิดอย่างเคร่งคัด โดยนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา นั่งรับประทานอาหาร ดื่มกาแฟ ต้องวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าร้าน ก่อนเข้าร้าน ทุกครั้ง และต้องสวมแมส หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในหมู่บ้าน โดยการคัดกรองผู้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดน่านนั้น ได้เริ่มคัดกรองตั้งแต่ด่านห้วยน้ำอุ่น บริเวณหน้าด่าน

ต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ดู และ หมู่บ้านสะปันก็เช่นกัน สถานประกอบการทุกที่ในหมู่บ้านสะปัน จะต้องตรวจสอบ นักท่องเที่ยวที่เข้าพัก ต้องผลแสดงการฉีดวัคซีน หรือ ผลการตรวจหาเชื้อโควิด ก่อนเข้าพักทุกครั้ง นอกจากนี้หากผู้เข้าพักที่เข้าพักสถานประกอบการไหน และส่งเสียงดังในยาววิกาล สถานประกอบการนั้นก็จะถูกปรับ ตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง