ชัยภูมิ : น้ำป่าไหลหลากผ่านน้ำตกตาดโตน น้ำแรงห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาด

ชัยภูมิ : น้ำป่าไหลหลากผ่านน้ำตกตาดโตนแรงห้ามลงเล่นน้ำ

พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีปริมาณฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาภูแลนคา ไหลผ่านหน้าผาน้ำตกตาดโตน อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน อำเภอเมืองชัยภูมิ ปริมาณน้ำมากไหลแรงและมีระดับน้ำสูง ห้ามลงเล่นน้ำตกทุกพื้นที่เด็ดขาด แต่ไม่ปิดน้ำตกตาดโตน นักท่องเที่ยวยังเข้าไปเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติ ชมน้ำหลากไหลผ่านบริเวณผาน้ำตกตาดโตนได้

วันนี้ (22ก.ย.64 ) นายนพวงค์ พฤษชาติ หัวหน้าเขตอุทยานแห่งน้ำตกตาดโตน จังหวัดขัยภูมิ บอกว่า จากการที่ได้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างทั่วทั้งจังหวัด หนักมากบนเทือกเขาภูแลนคา เป็นสาเหตุให้สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำประทาว เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ “อ่างลำปะทาวล่าง”  ระดับน้ำที่ทางระบายน้ำสูงเกินการเก็บกักกว่า 65 ซ.ม. มวลน้ำมหาศาลไหลหลากผ่านน้ำตกตาดโตน อ.เมืองชัยภูมิ ปริมาณน้ำบริเวณน้ำตกมีจำนวนมาก ไม่ปลอดภัยสำหรับการลงเล่นน้ำตกตาดโตน ทุกพื้นที่  ในช่วงนี้จึงได้สั่งห้ามลงเล่นน้ำตกตาดโตน โดยเด็ดขาด จนกว่าปริมาณน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังไม่ได้มีคำสั่งปิดอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน  นักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะเข้าไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน  โดยนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินชมทิวทัศน์ทางธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตนได้ และชมน้ำหลากไหลผ่านบริเวณผาน้ำตกตาดโตนได้ในช่วงนี้ และต้องอยู่ในขอบเขตที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน  ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูแลนคา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 217 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาฝาย นาเสียว ห้วยต้อน และตำบลท่าหินโหม อำเภอเมืองชัยภูมิ มีน้ำตกในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ คือน้ำตกตาดโตน มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีปริมาณฝนตกลงมาต่อเนื่องทุกวัน และบางวันฝนตกแรง ทำให้น้ำป่าที่ไหลหลากผ่านน้ำตกตาดโตนมีปริมาณน้ำมาก และไหลแรงในบางวัน ในการเล่นน้ำในช่วงหน้าฝน เมื่อมีฝนตกหนักจะมีน้ำไหลแรง นักท่องเที่ยวจึงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ และคำเตือนของเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมาแม้น้ำตกตาดโตน ยังไม่เคยเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็ว จนทำให้นักท่องเที่ยวเกิดอันตราย แต่เพื่อความไม่ประมาท ได้มีนำอุปกรณ์ช่วยชีวิตจำพวกหวงยาง เสื้อชูชีพ และติดตั้งเครื่องขยายเสียงคอยแจ้งเหตุให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบช่วงนี้ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำตกตาดโตน จนกว่าปริมาณน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ ///

ข่าว : นที  นิลกลัด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยภูมิ

CNT:ch-newsthailand  : “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment