สร้างพระพุทธรูป พระพุทโธที ณ วัดป่าเขาวง ออกพรรษาเสริมสร้างบารมีและอุทิศส่วนบุญกุศลผู้ล่วงลับจากโลกนี้ 

 

สร้างพระพุทธรูป พระพุทโธที ณ วัดป่าเขาวง ออกพรรษาเสริมสร้างบารมีและอุทิศส่วนบุญกุศลผู้ล่วงลับจากโลกนี้ 

 

 

ณ วัดป่าเขาวง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ พ.อ.(พิเศษ)หญิง ธณตศกร บุราคม นายกองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระราชินูปถัมภ์  นายทหารนักจัดการงานทั่วไป
ส่วนจัดการข้อมูลความมั่นคง
สำนักบุรณาการและขับเคลือนการปฏิบัติงานความมั่นคงภายในราชอานาจักร กองทัพบก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักข่าว Ch-NewsThailand พร้อมด้วยนายมัฆวาน วรรณกุล ผอ. สำนักข่าว Ch-News Thailand พุทธศาสนิกชนกัลยานิมิตร และจนท.ฝ่ายทหาร ชาวบ้าน ต.โนนแดง ร่วมสร้างพระพุทธรูป พระพุทโธที  เพื่อประดิษฐานไว้ให้ พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง-ครอบครัว และเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ทำแต่กรรมดี

 

 

ซึ่งขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ร่วมสร้างพระพุทธรูป พระพุทโธที ณ วัดป่าเขาวง ตำบลโนนแดงอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จงบันดาลให้ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ปู่ย่า ตายาย เพื่อนสนิทมิตรสหาย ที่เป็นกัลยานิมิตรที่ดีเสมอมา ทั้งที่มีชีวิตอยู่และละสิ้นจากโลกนี้ไปแล้ว จงได้รับบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเถิด

 

 

CNT:ch-newsthailad

“พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง